„Základem stability a odolnosti českých bank je silná kapitálová vybavenost, ziskovost a bilanční likvidita,“ uvedl člen bankovní rady ČNB dohlížející na oblast finanční stability Pavel Řežábek.

Podle Řežábka byl za účelem přesnějšího zachycení účinků šoků dosavadní dvouletý horizont zátěžových testů prodloužen a odolnost bank vůči silně nepříznivému vývoji je nyní nově testována pro období tří let.

„Kapitálová vybavenost bankovního sektoru se udržela nad osmiprocentním regulatorním minimem v celém sledovaném období,“ doplnil Řežábek. Podle údajů ze závěru roku 2011 kapitálová přiměřenost bankovního sektoru v Česku činila 15,2 procenta.

Zátěžový scénář banky ustály

Zátěžový scénář Dluhová krize předpokládá podle Řežábka extrémní propad ekonomické aktivity plynoucí z výrazného prohloubení dluhové krize v eurozóně, který by se projevil významným poklesem ekonomické aktivity hlavních obchodních partnerů České republiky a posléze i výrazným propadem české ekonomiky.

Nad rámec zátěžového scénáře Dluhová krize bylo dodatečně simulováno znehodnocení třetiny všech expozic největších domácích bank vůči svým mateřským skupinám, což ČNB považuje za velice nepravděpodobnou a extrémně zátěžovou situaci. V případě tohoto mimořádně nepříznivého scénáře by kapitálová přiměřenost bankovního sektoru klesla k osmiprocentní hranici.