Podle Migrationwatch UK ve třetím čtvrtletí loňského roku ve srovnání s rokem 2004 v Británii přibylo 600 000 pracovníků z Polska, České republiky, Slovenska, Maďarska, Slovinska, Estonska, Litvy a Lotyšska – tedy z osmi zemí, které vstoupily do Evropské unie v roce 2004 označovaných jako A8.

Za totéž období vzrostla nezaměstnanost mezi britskou mládeží o 450 000.

„Pokud by zde nebyla žádná souvislost, byla by to velmi pozoruhodná náhoda,“ tvrdí zpráva odpůrců imigrace.

Ředitel MigrationWatch UK Andrew Green prohlásil, že ve statistických údajích sice nespočívá důkaz příčinné souvislosti, nicméně je podle něj nepravděpodobné, že by přistěhovalectví ze zemí A8 nemělo na nezaměstnanost mladých Britů žádný vliv.

Imigrantům připisuje kvality, které rodilým Britům snižují konkurenceschopnost. „Jsou nepoměrně mladší, mají dobré vzdělání, jsou připravení pracovat za nižší mzdy a jsou naplněni silnou pracovní disciplínou,“ uvedl Green, přičemž jeho chvála je zároveň vyjádřením jeho obav.

Jeho závěry podporuje nejnovější zpráva britského statistického úřadu. Podle ní obsazují pracovníci ze zemí A8 především ta místa, o která místní nestojí. „Nejde jen o to, že migranti jsou ochotní přijmout špinavou, těžkou a nebezpečnou práci, jíž se britská pracovní síla straní, ale také o to, že mezi nimi panuje velmi vysoká pracovní etika,“ uvádí britští statistici.

Nezodpovědné dohady, zlobí se levicoví aktivisté

Sociologický ústav Institute for Public Policy Research (IPPR), který inklinuje k levici, se závěry zprávy nesouhlasí. „Je to jen dohad lstivě prezentovaný jako výzkum,“ řekl jeden z jeho šéfů Matt Cavanagh s tím, že nezaměstnanost mezi mladými Brity začala stoupat ještě před přílivem pracovníků z východní Evropy.

„Snažit se o to, aby náš problém se zaměstnaností mladých vypadal jako problém způsobený výhradně nebo převážně imigrací, jak to činí tato zpráva, je zásadní chyba a nezodpovědnost,“ tvrdí Cavanagh s poukazem na údajně účelový výběr dat.

Pro osm z deseti zemí, které vstoupily do EU v roce 2004, platilo přechodné období, během kterého mohly dosavadní členské státy unie omezit přístup na pracovní trh lidem z nových zemí. Opatření se netýkalo pouze Malty a Kypru. Británie, stejně jako IrskoŠvédsko, ale omezení vůbec nezačala uplatňovat. Nejdéle přechodné období platilo v Rakousku a v Německu, které svůj pracovní trh pro občany nových zemí plně otevřely až v květnu 2011.