Za loňský rok informační povinnost doposud nesplnilo přes 80 procent tuzemských společností, přestože základní termín informační povinnosti vypršel již koncem července.

„I když se disciplína firem v oblasti poskytování zákonem stanovených informací v posledních letech kontinuálně zlepšuje, současný stav je stále zcela nevyhovující,“ zhodnotila situaci na trhu Alena Seoud, ředitelka společnosti D&B.

Podle Seoud neplnění informační povinnosti ani ze strany firem, které dodávají své výrobky a služby státu či se účastní státních veřejných zakázek, jednoznačně podporuje korupční prostředí v České republice.

Na Slovensku je to o trochu lepší

Situace na Slovensku, kde platí obdobná legislativa jako v České republice, je o několik procentních bodů příznivější.

V letech 2007 až 2008 finanční výkazy a výroční zprávu do obchodního rejstříku uložila necelá polovina společností, v roce 2009 téměř 40 procent firem.

Zlobí firmy s malými tržbami

Naprosto nejhorší přístup k dodržování platných právních norem mají firmy, které podle Českého statistického úřadu nevykazují tržby, respektive společnosti s ročními tržbami do 10 miliónů korun. V těchto kategoriích informační povinnost dlouhodobě neplní 90 %, respektive zhruba 60 % firem. Nejlepší přístup ke zveřejňování zákonem požadovaných informací mají společnosti s ročními tržbami přesahujícími jednu miliardu korun.

Nejméně disciplinované firmy z pohledu přístupu k plnění informačních povinností v období 2007 až 2010 jsou společnosti se sídlem v Praze a Středočeském kraji. Naopak dlouhodobě nejspolehlivěji informační povinnost plní společnosti z Královéhradeckého kraje.