Při celkové délce cca 1 100 km dálnic a rychlostních silnic a 5 900 km silnic I. třídy to v průměru znamená ve sledovaném období průjezd každé komunikace 16krát.

Silničáři pro údržbu silnic spotřebovali za oba dny téměř 7 000 tun soli a více než 1,6 miliónu litrů solanky. Nasazena byla prakticky veškerá technika, což v průběhu nedělních a pondělních pracovních směn znamenalo v akci více než 350 sypačů, 150 traktorových radlic a 80 nakladačů.

Následky povětrnostních podmínek na sjízdnost komunikací zmírňovala téměř tisícovka pracovníků zimní údržby komunikací. Podle ŘSD mají silničáři k dispozici pro údržbu komunikací jen pluhy a sypače. Většina dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy je udržována chemicky.

Lhůty pro zmírnění následků meteorologické situace na sjízdnost dálnic jsou podle ŘSD stanoveny na dvě hodiny, pro silnice tzv. I. pořadí (většina silnic I. třídy) na tři hodiny, pro silnice II. pořadí (ostatní silnice I. třídy a většina silnic II. třídy) na šest hodin a silnice III. pořadí na 12 hodin.