Klaus po jmenování uvedl, že se ČNB dostane do dobrých rukou. Připomněl, že Singer je v pořadí čtvrtým guvernérem. Doposud působil na postu viceguvernéra.

Singer poděkoval prezidentovi za důvěru a uvedl, že své jmenování vnímá jako projev toho, že svou dosavadní práci odváděl dobře. Dodal, že se i nadále bude zasazovat o to, aby ČNB působila jako garant stability českého bankovního systému.

Tůma nechtěl nejistotu

Tůma svůj záměr oznámil v polovině dubna. Stávající guvernér skončí k poslednímu červnu. Původně měl mandát až do 12. února příštího roku. Své rozhodnutí k odchodu zdůvodnil rychlejší obměnou vedení ČNB.

V únoru měly totiž kromě guvernéra skončit také mandáty dvěma členům bankovní rady. „I na základě podobné zkušenosti před šesti lety si uvědomuji, že pro Českou národní banku bude lépe, když období nejistoty spojené s obměnou bankovní rady bude co nejkratší. Kromě toho považuji za rozumné, aby mandát guvernéra byl i do budoucna časově oddělen od ostatních členů bankovní rady,“ uvedl Tůma v dubnovém prohlášení.

Bankovní radu ČNB tvoří celkem sedm lidí - guvernér, dva viceguvernéři a čtyři vrchní ředitelé. Naposledy byla rada obměněna v roce 2008, kdy skončil mandát Luďkovi Niedermayerovi. Ve funkci viceguvernéra jej nahradil Mojmír Hampl, novou členkou rady se stala Eva Zamrazilová.

Miroslav Singer (nar. 14. května 1968):
Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a poté získal doktorát na University of Pittsburgh. V devadesátých letech pracoval v Národohospodářském ústavu Akademie věd ČR a Centru pro ekonomický výzkum a doktorské studie UK. Od poloviny devadesátých let působil jako hlavní ekonom Expandia Finance a na přelomu tisíciletí jako ředitel Expandia Holdingu.
Krom jiného působil v dozorčích radách či představenstvech několika společností, rovněž byl členem redakční rady časopisu Finance a úvěr a Business Central Europe.
V ČNB působí od 13. února 2005.
Zdroj: ČNB