"V prvním čtvrtletí letošního roku se počty poraženého skotu včetně telat snížily meziročně o 7,9 procenta, z toho počty býků o šest procent, krav o 12,9 procenta," uvedl ČSÚ. Průměrná jatečná hmotnost skotu vzrostla o šest desetin procenta na 288,4 kilogramu. V návaznosti na vývoj porážek skotu se produkce hovězího masa, včetně telecího, meziročně snížila o 7,4 procenta na 17 808 tun.

Počty poražených prasat byly meziročně nižší o 5,9 procenta, z toho porážky prasnic klesly o pětinu. Průměrná jatečná hmotnost prasat 89,2 kg byla o 1,2 procenta vyšší než v prvním čtvrtletí minulého roku. Produkce vepřového masa se meziročně snížila o 4,7 procenta na 69 347 tun. Výroba drůbežího masa (43 664 tun) byla meziročně nižší o desetinu procenta.

Podle údajů ze statistiky živočišné výroby ke konci loňského roku se meziročně snížily počty skotu o dvě desetiny procenta na 1,356 miliónu kusů. Stavy prasat klesly meziročně o více než deset procent na 1,914 miliónu kusů. Pokles vykázaly i stavy drůbeže, meziročně se snížily o 1,4 procenta na 23,954 miliónu kusů. Průměrná snáška na slepici v roce 2009 byla 290,3 kusů vajec, což je o 1,9 procenta více než v roce 2008.