Ostatní členové bankovní rady pak v čisté mzdě obdrželi loni kolem 2,5 miliónu korun. Průměrná hrubá mzda zaměstnanců centrální banky loni vzrostla o pět procent na 48 776 korun měsíčně. Průměrná mzda loni v celé ČR představovala 23 598 korun.

ČNB zaměstnávala v průměru 1471 lidí v přepočtu na plné úvazky a na jejich mzdy vynaložila téměř 861 miliónů korun. Víc než tři desítky miliónů korun šly na školení zaměstnanců, například na kurzy a semináře v zahraničních centrálních bankách nebo na kurzy informačních technologií pro specialisty.

Celkové provozní náklady banky přesáhly dvě miliardy korun a kromě mezd si vyžádaly například 764 miliónů korun na provoz objektů a zařízení. Celkem za loňský rok banka vykázala zisk 18,5 miliardy korun, předloni to bylo 29,1 miliardy korun. Banka již dříve uvedla, že zisk využije ke snížení neuhrazené ztráty z předchozích let.

ČNB je podle ústavy centrální bankou země a vykonává dohled nad finančním trhem. Hospodaří s majetkem, který jí svěřil stát. Nejvyšším řídícím orgánem ČNB je bankovní rada, jejímiž členy jsou guvernér, dva viceguvernéři a čtyři vrchní ředitelé. Všechny členy bankovní rady jmenuje prezident republiky na šestileté období.