„Jde o zástavu fiktivní, něco jako nekrytý šek,“ řekl novinářům jeden z drobných akcionářů, Jiří Psota. Většinový vlastník ostravské huti, ArcelorMittal Holding AG, chce mít možnost zastavit na dobu pěti let až čtvrtinu vlastních kmenových akcií (v maximálním rozsahu 2,943 miliónu kusů), které ve své ostravské dceřiné firmě drží. Svůj požadavek zdůvodnil usnadněním vnitroskupinových transakcí, které zefektivní hospodaření.

„Jaké konkrétní pohledávky - zda ty již existující, nebo které teprve vzniknou - budou zástavou akcií zajištěny, v jakém rozsahu a kdy, se akcionáři dozví až po skončení účetního období, v němž zástavní právo vzniklo,“ řekl akcionářům ředitel pro vnější vztahy Jan Rafaj.

Podle Psoty mateřská společnost chce zastavit vlastní akcie v AMO pro případ, že by nesplatila peníze, které si od své ostravské dcery půjčila. „Nastane-li však důvod k uplatnění zástavního práva, zastavené akcie logicky ztratí svou hodnotu. Na volném trhu nebude tento čtvrtinový podíl prodejný. Žádná finanční skupina si nekoupí menšinový podíl ve společnosti, z níž majoritní vlastník odčerpává peníze a nesplácí je,“ řekl Psota.

Drobní akcionáři, kteří drží v AMO 3,5 procenta akcií, nesouhlasí s tím, aby ArcelorMittal jako většinový vlastník donutil ostravskou dceru akceptovat fiktivní záruku za úvěry, které ostravská huť poskytla právě firmám ze skupiny své matky. Formou nízkoúročených půjček jim poskytla 24,5 miliardy korun a při těchto transakcích přišla AMO kvůli kurzovým ztrátám o bezmála 750 miliónů korun, dodal Psota.

I přes odpor akcionářů, vedení možnost zástavy odsouhlasilo

Valná hromada odsouhlasila možnost, aby společnost ArcelorMittal Ostrava vzala do zástavy své vlastní akcie. AMO tedy může v příštích pěti letech brát do zástavy vlastní akcie až do celkového počtu 2 942 830 kusů.

"Možnost brát do zástavy vlastní akcie významně rozšíří možnosti zajištění investovaných finančních prostředků. Z pohledu společnosti je to jednoznačně pozitivní,“ řekl k výsledku valné hromady generální ředitel a předseda představenstva AMO Augustine Kochuparampil.