Po zpřesněném, avšak stále ještě předběžném odhadu, bude následovat podrobné posouzení jednotlivých škod a návrh způsobů jejich odstranění, včetně způsobu financování. Kromě pojistného plnění, které pokryje jen menší část škod, má podnik v podstatě tři další možnosti, jak získat potřebné finanční prostředky.

Může upravit plán na zbytek roku 2009 - například pozastavit jiné aktivity, snížit rozsah investic, stavebních oprav a údržeb. Dále lze jednat o podpoře z dotačních programů Ministerstva zemědělství a připravit žádosti o dotační prostředky z operačních programů EU.

"Využijeme všechny varianty financování, které máme k dispozici. I tak je však jisté, že se povodňové škody promítnou negativně do konečného hospodářského výsledku za letošní rok. Jen nezbytné zabezpečovací práce - například zajištění bezpečnosti lidí a majetku bezprostředně po povodních, obnovení dopravní přístupnosti a podobně - si v letošním roce vyžádají 80 miliónů korun,“ zhodnotil situaci generální ředitel společnosti Svatopluk Sýkora.  

Státní podnik Lesy České republiky obhospodařuje více než 1,3 miliónu hektarů lesního majetku, což představuje šestinu plochy republiky a zhruba polovinu lesů u nás. Pečuje také o téměř 20 tisíc kilometrů vodních toků, to je přibližně o čtvrtinu délky našich vodních toků a bystřin.