Hygienici v mléce naměřili nadměrnou hladinu dioxinů. V karanténě se ocitly desítky stád buvolů. I přes ujištění, že problém se týká je minimálního počtu dobytka, obchodníkům v posledních týdnech v zemi klesly tržby na polovinu.

Obavy, že dioxin, který se spojuje třeba s rakovinou, ohrozil i ornou půdu a hospodářská zvířata, se objevily koncem loňského roku v souvislosti s neodváženými odpadky z Neapole. Lidé hromadící se a tlející odpad spalovali, přičemž se dioxiny uvolňovaly.

Výrobci sýra se rozhodli čelit poklesu v poptávce celostránkovými inzeráty v italském tisku, kde uvádějí, že konzumace sýra je bezpečná. V zemi se ročně vyrobí na 33 000 tun mozzarely v hodnotě 300 miliónů eur. Průmysl zaměstnává 20 000 lidí.

O případných dopadech na světový prodej mozzarely, která má ochrannou známku Evropské unie, se agentury nezmiňují.

Krize s odpadky, která je spojována s plnými nelegálními skládkami, jež kontroluje místní mafie, zůstává v okolí Neapole do značné míry nerozhodnutá. Nezákonně uskladněný odpad kontaminuje půdu. Policie provedla v týdnu zátah na více než 80 farmách a přes 100 zemědělců vyšetřuje kvůli údajnému podvodu a otravě potravin.