"Že se dokončení D47 o rok prodlouží, je způsobeno zejména problémy v územní připravenosti," vysvětluje Brunclík. Stavební náklady na celou dálnici D47 včetně přípojných komunikací nemají přesáhnout 60 miliard korun.

Zpoždění mají i Poláci

Na dotaz Práva, jestli je už konečně jasno o propojení D47 s polskou dálniční sítí, aby ostravská dálnice neskončila v polích, odpověděla tisková mluvčí ŘSD Martina Vápeníková: "Termín zprovoznění příhraničního úseku D 47 Bohumín-státní hranice je stanoven na druhé pololetí roku 2009. Stále ho koordinujeme s polskou stranou a její dálnicí A1."

Také budování polské dálnice A1 ovšem nabralo zpoždění kvůli váznoucímu výkupu pozemků a změnám, k nimž v Polsku v minulých letech došlo v přístupu k rozvoji dopravní infrastruktury. A ŘSD nechtělo začít stavět úsek z Bohumína k hranicím dříve, než bude o termínu propojení definitivně rozhodnuto.

Vznikne páteřní magistrála republiky

Dálniční a silniční síť České republiky se letos rozšíří o 73,7 kilometru. Výstavba nových úseků, které ŘSD plánuje do konce roku předat do užívání, si vyžádá přes 35 miliard Kč. Za nejvýznamnější Brunclík považuje právě dokončení 17,2 km dlouhého úseku dálnice D 47 z Ostravy - Rudné do Bohumína a zprůjezdnění rychlostní komunikace R48 z Frýdku-Místku až k česko-polské hranici.

Státní fond dopravní infrastruktury vyčlení letos pro dálnici D47 částku 12,6 miliardy korun. Mezi priority ale také patří prodloužení dnešní dálnice D1 o úsek mezi Kroměříží a Říkovicemi.

"Cílem je co nejrychleji dostat D1 k dálnici D47 a vytvořit základní páteřní dálnici naší republiky Praha-Brno-Ostrava," informoval Brunclík.

Mezi Prahou a Polskem vznikne po dokončení D47 souvislá magistrála o celkové délce 377 kilometrů. Vlastní dálnice D47 bude z Lipníka až k česko-polské hranici měřit 80,2 kilometru. Podle Brunclíka je ale logické, že nejdelší dálniční tah spojující tři největší města republiky - Prahu, Brno a Ostravu - ponese po dokončení jednotné označení D 1.