"V žádném případě ale nepůjde o vysokou úhradu, jak se objevilo v médiích," řekl Právu Šimonovský.

Důvodem podepsání dodatku byl podle Šimonovského tříměsíční odklad startu budování systému mýtného, způsobený stížnostmi neúspěšných uchazečů na vyloučení z výběrového řízení.

Kapsch na jaře vyšel ministerstvu dopravy po složitých jednáních vstříc a souhlasil se zkrácením výstavby systému z dvanácti na devět měsíců. Stát se zase v dodatku smlouvy zavazuje, že pokud by se v tak krátkém čase nepodařilo ke všem mýtným bránám položit elektrickou instalaci, uhradí provoz naftových agregátů, jež by se v tom případě dočasně použily.

"Kdybych dodatek nepodepsal, museli bychom mýto odložit a stát by přišel o miliardy. Navíc chci připomenout, že stát za provoz agregátů přímo platit nebude. Uhradí se to až z výnosu z mýtného," uvedl Šimonovský.