Hlavní obsah
 

Policejní zákaz protestu proti Prague Pride byl protiústavní

Senát Ústavního soudu vyhověl ústavní stížnosti ženy z Karlových Varů, která si stěžovala na postup policie, která jí znemožnila protestovat proti pochodu Prague Pride.

 
Policejní zákaz protestu proti Prague Pride byl protiústavní

ÚS totiž zrušil rozsudek Městského soudu v Praze, který stížnost ženy zamítnul s tím, že MS svým rozhodnutím porušil stěžovatelčinu svobodu projevu zaručenou v Listině základních práv a svobod. Žena rovněž neúspěšně žádala 20 000 korun jako náhradu nemajetkové újmy způsobené nesprávným úředním postupem, který jí znemožnil svobodně vyjádřit svůj názor, kdy rozhodně nechtěla mařit násilně průvod, ale slovně se mínila proti němu vymezit.

Jak žena uvedla, měla v úmyslu protestovat proti průvodu který se konal 16. srpna 2014 v Praze, což jí však nebylo umožněno, neboť policie ČR jí zakázala vstup do míst, kde se pochod konal. Obvodní soud pro Prahu 7 žalobu ženy na nesprávný postup PČR a tedy státu zamítnul s tím, že policisté stěžovatelku a další osoby vyzvali, aby po dobu trvání pochodu nevstupovaly do jeho trasy s tím, že podle podvodního soudu policie disponovala určitými informacemi, že pravicoví extrémisté plánují daný pochod narušit. Jak uvedl soudce zpravodaj ÚS Josef Fiala stěžovatelka si proti tomuto rozhodnutí odvolala, ovšem MS v Praze rozhodnutí obvodního soudu potvrdil.

Podle ústavních soudců má policie právo někomu prostřednictvím výzvy nařídit, aby nevstupoval na konkrétní místo. Aby však byla výzva v souladu s ústavním pořádkem, musí buď reagovat na konkrétní jednání daného člověka, anebo musí existovat důvodné podezření, že má v úmyslu použít násilí, případně násilím vyhrožovat anebo jinak narušit pokojné shromáždění. Proto také ústavní stížnosti vyhověl.

Jak vysvětlila mluvčí ÚS Miroslav Sedláčková je policista oprávněn přikázat každému, aby po nezbytnou dobu nevstupoval na policistou určené místo. „Aby však byla tato výzva v souladu s ústavním pořádkem musí buď vůči vyzvané osobě reagovat na její konkrétní jednání, proti němuž je třeba shromáždění poskytnout ochranu, nebo musí existovat důvodný předpoklad opřený o dostatečná zjištění, že osoba, vůči níž tato výzva směřuje má v úmyslu vystoupit proti shromáždění násilně, vyhrožovat účastníkům násilím, či jinak znemožnit výkon jejich svobody se pokojně shromažďovat,“ uvedla mluvčí.

V rozhodnutí obecných soudů, které o stížnosti rozhodovaly však nebyly popsány žádné konkrétní poznatky, které by dávaly za pravdu postupu policie. Po nálezu ÚS se věc nyní vrací k MS v Praze, který sice na ústavní stížnost vůbec nereagoval, ale nyní se bude muset zabývat postupem policie znovu od počátku. Teprve poté se bude rozhodovat i o požadavku stěžovatelky na nemajetkovou újmu ve výši 20 000 korun.

Prague Pride

Video: Novinky

Průvodu Prague Pride na podporu gayů, leseb, bisexuálů a transsexuálů se zúčastnilo v roce 2014 asi 15 000 až 17 000 lidí. Policie zadržela 15 protestujících. Prahou souběžně s průvodem hrdosti homosexuálů prošel průvod Mladých křesťanských demokratů.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků