Hlavní obsah
Eskorta odvádí Davida Ratha od soudu. Foto: Petr Horník, Právo

Nic mimořádného. Jako housky na krámě, řekla k zakázkám v kauze Rath svědkyně

Krajský soud v Praze ve středu pokračoval výslechy svědků v kauze bývalého hejtmana a poslance Davida Ratha a dalších deseti lidí obviněných z korupce při zadávání veřejných zakázek ve středočeském kraji.

Eskorta odvádí Davida Ratha od soudu. Foto: Petr Horník, Právo
Nic mimořádného. Jako housky na krámě, řekla k zakázkám v kauze Rath svědkyně

Děkujeme za pozornost, on-line přenos skončil.

16:19 - Soudce Pacovský pro dnešek přerušil hlavní líčení. Pokračování bude ve čtvrtek od 8:45 výpověďmi dalších svědků.

16:17 - Pro dokreslení vystupuje obžalovaný Rath: „Chtěl bych říct, že tu zazněly pro mě poměrně nové informace.“ Podle něho Šidlo uvedl, že na interiéry neměla jít částka z evropských dotací, ale z krajského rozpočtu.

16:11 -  Soudce se táže svědka, jestli by ve své výpovědi něco měnil, nebo doplňoval. Šidlo se čtenou výpovědí, která právě zazněla, souhlasí.

15:59 - Soudce Pacovský čte podrobnou výpověď svědka Šidla z přípravného řízení.

15:55 - O slovo se hlásí státní zástupce Jirát. „Advokát Jelínek vám položil otázku, co si myslíte o tom, že v obžalobě je uveden úplatek ve výši 24 miliónů korun a zisk měl být přitom poloviční. Je vám známo z jakých zdrojů měly být prostředky na úplatek získány a víte, že by na tom zhotovitel zakázky tratil?“

Odpověď svědka není zřetelná, vyplývá z ní, že neví.

15:37 - Rathův advokát Jelínek pokračuje ve svých klasických otázkách, které uplatňuje na všechny svědky. „Jaký má význam poskytovat větší úplatek, než je zisk? Ptám se vás jako ekonoma. Jak jste se dozvěděl o zadržení doktora Ratha?“ dotazuje se Šidla.

15:25 - „Měl být zámek rekonstruován celý nebo jen část?“ pokračuje Pacovský. „Měla být rekonstruována celá část, která přešla pod Středočeský kraj. Té, která patřila pod město, se rekonstrukce netýkala,“ odpovídá svědek. „Dostala se k vám nějaká informace, že v souvislosti s touto zakázkou by měl někdo získat nějakou provizi?“ „Nedomnívám se,“ odvětil Šidlo.

15:12 - „Jediný obžalovaný, ke kterému mám ryze pracovní vztah, je David Rath. S ostatními jsem nekomunikoval ani telefonicky. Setkal jsem se s Davidem Rathem asi dvakrát, schůzka se týkala zámku Buštěhrad, ještě v roce 2010, kdy byl v majetku města,“ říká na úvod Šidlo.

15:05 - Veřejnost byla po krátké přestávce vpuštěna do jednací místnosti. Po poradě klientů s obhájci jsou na programu další výpovědi. K řečnickému pultíku míří Martin Šidlo, který za Ratha působil jako referent na odboru regionálního rozvoje.

14:27 - Po ukončení výpovědi svědka Boreckého soudce vyhlásil půlhodinovou přestávku.

14:25 - Ke slovu se dostává znovu David Rath. „Prošel jste si objekt zámku Buštěhrad a v jakém je stavu?“ ptál se Boreckého.

„V dezolátním,“ odpovídá svědek. „Vzpomenete si i na jiné projekty a jejich ceny?“ zajímalo Ratha. „Jezuitská kolej kolem 150 miliónů, nebo Roztoky,“uvádí svědek.

Ostatní obžalovaní nemají další dotazy.

14:08 - Ve čtení dlouhého spisu z výpovědi střídá soudce přísedící.

14:00 - Soudce Pacovský přistoupil k předčítání podrobné výpovědi svědka Boreckého z přípravného řízení.

13:56 - Otázky svědkovi nyní pokládá obžalovaný Rath. „Pokyn k snížení ceny interiéru zámku Buštěhrad, jste dostal ode mě, nebo od koho?“ zajímá se bývalý hejtman.

„Nepamatuji si ani, jestli jsem takovýto pokyn dostal já nebo kolega. Od koho nevím,“ opáčil Borecký.

„Vzpomenete si na to, že si stěžoval inženýr Procházka na rozpočet?“ zajímá Ratha. Borecký odpovídá záporně.

„Vzpomenete si, jestli chtěl se mnou Procházka během společné schůzky hovořit o samotě?“ pokračuje Rath. „Ano, a zrealizovalo se to,“ tvrdí Borecký.

Rath nemá další otázky.

13:44 - „Zaznamenal jste, že by v souvislosti se zakázkou byly na vás nebo vaše oddělení vytvářeny nějaké tlaky?“ ptá se obhájce Pancové a Kotta Michal Marini. „Ne,“ odpovědel Borecký

13:37 - Boreckému kladou otázky obhájci obžalovaných. Svědek mluví velmi potichu, chvílemi je mu špatně rozumět. Soudce ho již jednou napomínal, ať mluví hlasitěji.

13:28 - S rekonstrukcí gymnázia Hostivice prý neměl Borecký nic společného.

13:25 - Soudce se ptá na zakázku zámku Buštěhrad. Náplní práce Boreckého byla komunikace s projektanty ze společnosti Aria, konkrétně s Procházkou a Novotným. Jednání s nimi nebylo zcela jednoduché. Projektantům byla vrácena projektová dokumentace k přepracování.

Borecký odmítá, že by věděl o tom, že někdo získal v rámci zakázky zámku Buštěhrad provizi. „Účastnil jste se nějakých jednání s projektanty, kterých se účastnil i hejtman?“  táže se soudce.

Svědek odpovídá, že zhruba dvakrát, první proběhla na jaře 2011. Ani na jednom jednání se prý nejednalo o zvýšení nebo snížení ceny za rekonstrukci buštěhradského zámku.

13:03 - Borecký uvedl, že z pracovního hlediska zná pouze Davida Ratha. S ostatními obžalovanými do styku nepřišel.

13:02 - Polední pauza skončila. Soudce Pacovský pokračuje v přerušeném hlavním líčení předvoláním dalšího svědka, Michala Boreckého, který tehdy působil jako referent na oddělení řízení projektů EU.

11:42 - Po přečtení dlouhé výpovědi z přípravného řízení se soudce ptá svědkyně, zdali chce v této výpovědi něco změnit, nebo ji doplnit. Uvádí, že ne.

Pacovský vyhlašuje hodinovou polední pauzu.

11:28 - Hlavnímu líčení přihlíží ani ne dvacítka diváků. Většinou se jedná o novináře. Ráno se u soudu mihla také svérázná starší paní se zavazadly na provizorním vozíku, která je známá tím, že obchází pražské soudy a nemá v oblibě novináře.

11:13 - Po pauze byla veřejnost opět vpuštěna do soudní síně.

Soudce Pacovský nyní předčítá podrobnou výpověď Johany Novotné z přípravného řízení.

10:29 - Soudce Pacovský vyhlásil krátkou přestávku, po které bude opět pokračovat výpověď svědkyně Novotné.

10:25 - Svědkyni zpovídá obžalovaný Rath. „Kolik zakázek jste kontrolovala za dobu, co jste byla na kraji?“ táže se Novotné. Ta hovoří o stovkách zakázek.

„Vybočoval nějak ze standardů buštěhradský zámek?“ ptá se Rath. „Mně se nezdá,“ opáčila Novotná. „Kolik firem podle vás mohlo splnit podmínky na zakázku buštěhradského zámku?“ zajímá Ratha. „Asi desítky,“ odpověděla svědkyně.

10:19 - Máte zkušenosti i s jinými administrátory zakázek, než jen z firmy Erinyes (administrovala buštěhradskou zakázku)? „S pěti, šesti, za dobu, co jsem na úřadě působila,“ odpovídá Novotná na dotaz advokáta Lucie Novanské. „Byli standardní, v některých případech odpovědnější,“ doddává.

Obhájce Vojtěcha Veverku zajímá, zdali měla svědkyně zkušenosti s veřejnými zakázkami, ještě než přišla na kraj. „Asi dva roky,“ přemýšlí Novotná.

10:02 - Na dotaz Jelínka, jestli bylo možné zakázku nějak zmanipulovat, kroutí Novotná nesouhlasně hlavou. Advokáta zajímá, zdali je možné, aby zisk ze zakázky činil 12 miliónů korun, když úplatek byl dvojnásobný.

„Selským rozumem je to nesmysl,“ míní svědkyně. Jelínek je s odpovědí spokojený.

9:54 - Novotnou nyní "grilují" obhájci obžalovaných. Slovo si bere advokát Ratha Roman Jelínek.

9:48 - Komise pro otevírání obálek se Novotná účastnila velmi často. „Jak to probíhalo konkrétně u zámku Buštěhrad?“ táže se státní zástupce Petr Jirát. „Přesně si nevybavuji.“ „Jednala jste někdy ohledně zakázky na buštěhradský zámek?“ ptá se státní zástupce.

Jiráta zajímá, jak probíhalo jednání s administrátory zakázek. „Standardní dotazy – Už máte projektovou dokumentaci? Nemáme, pošleme a tak dále,“ odpovídá svědkyně. „Byla upřednostňována nějaká společnost?“ Novotná kroutí nesouhlasně hlavou.

9:37 - Ani u buštěhradské zakázky, ani u zakázky k rekonstrukci gymnázia v Hostivici si Novotná nevšimla, že by probíhaly nějak nestandardně.

9:36 - „Problémy se zakázkou byly už na začátku, kdy nám bylo slibováno, že projekt dostaneme za týden, pak za čtrnáct dní,” uvedla Novotná.

„Setkala jste se někdy s tím, že by zakázka k zámku Buštěhrad byla šitá na míru nějakému subjektu?” táže se soudce. „Tato informace se ke mně nedostala,“ řekla Novotná

9:28 - „Co je vám známo o zakázce Buštěhrad?“ pokračuje soudce v dotazování. „Odpověděla jsem v přípravném řízení, detaily nejsem schopna po roce a půl popsat smysluplně a detailně. Pro mě zakázky byly jak housky na krámu, ať už šlo o zakázku Buštěhrad nebo Hostivice. Já jsem nikdy žádné zakázky nezpracovávala,“ odpověděla svědkyně.

„Dostala jste od Davida Ratha v souvislosti s buštěhradskou zakázkou nějaké pokyny?“ pokračuje soudce. „Nevybočující z běžného rámce,“ uvedla Novotná.

9:25 - „O jaký druh kontaktu se jednalo mezi vámi a Davidem Rathem?“ ptal se soudce Pacovský.

„Kontakt probíhal velmi kladným způsobem, jako s ostatními. Občas si mě hejtman zavolal k informacím ohledně nějaké zakázky. Naše oddělení sloužilo jako servisní oddělení pro Radu kraje. Starali jsme se o zakázky až do výběrového řízení. Organizačně jsme dohlíželi nad výběrovým řízením,“ uvedla svědkyně.

9:23 - Dnešní výpovědi odstartovala Johana Novotná. „Mohla byste stručně popsat váš vztah k jednotlivým obžalovaným?“ ptá se soudce Pacovský. „Pouze pracovní vtah s doktorem Rathem a paní Lucií Novanskou. Paní Pancovou jsem potkala na jedné akci. Jinak nikoho z obžalovaných osobně neznám.“

9:15 - Na začátek vystoupil obhájce Salačové s tím, že se jeho klientka necítí dobře. Žádá, aby odpolední výpovědi svědků probíhaly v její nepřítomnosti. Chce být jen u ranní výpovědi svědkyně Johany Novotné, která šéfovala sekci veřejných zakázek na Středočeském kraji za působení Davida Ratha.

9:04 - Veřejnost byla vpuštěna do soudní síně a eskorta přivedla vazebně stíhané. Kromě tria Rath, Kott a Pancová jsou přítomny ještě obžalovaná Ivana Salačová a Lucia Novanská. Ostatní jsou z hlavního líčení omluveni.

9:02 -  V úterý přišli na řadu první svědci, zaměstnanci Středočeského kraje. Vypovídal například vedoucí odboru financí a investic a současný krajský radní Jiří Peřina, referent oddělení veřejných zakázek Středočeského kraje Davide Petržílek a Oldřich Vytiska, který za Ratha šéfoval odboru pro regionální rozvoj. Soudu tak zbývá vyslechnout ještě 75 svědků.

Soudce má v plánu vyslechnout dva muže a ženu z krajského úřadu, kteří měli na starost vyřizování zakázek a řízení projektů Evropské unie.

Soudce Robert Pacovský začal s výslechy prvních svědků v úterý. V předešlých dnech dokončil výpovědi obžalovaných. Zatím hovořili úředníci Krajského úřadu Středočeského kraje, kterému Rath dříve šéfoval coby hejtman. Obecně popisovali průběh zadávání zakázek, jejich vyřizování a kdo se na nich podílel.

yknivoNumanzeSaNyknalC

Reklama

Výběr článků