Hlavní obsah
Ilustrační foto Foto: Profimedia.cz

Fotky ze špionážních balónů, dokumenty o smrti Gottwalda. Archiválie StB k nahlédnutí on-line

Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR) nabízí od čtvrtka veřejnosti v rámci Archivu bezpečnostních složek (ABS) 300 000 naskenovaných dokumentů, které si budou moci badatelé i zájemci z řad široké veřejnosti moci prohlížet on-line.

Ilustrační foto Foto: Profimedia.cz
Fotky ze špionážních balónů, dokumenty o smrti Gottwalda. Archiválie StB k nahlédnutí on-line

Na serveru eBadatelna.cz budou přístupné dokumenty o činnosti StB i dalších bezpečnostních složek, ale rovněž dosud nezveřejněné fotografie ze špionážních balónů vysílaných nad území Československa, dokumenty ukazující reakce bezpečnostních složek na smrt prvního komunistického prezidenta Klementa Gottwalda i dokumenty související s budováním mauzolea, v němž byla jeho mumie uložena.

„K dispozici dostanou zatím dvě části fondu 'Sekretariát Federálního ministerstva vnitra' a dále fondy 'Velitelství Státní bezpečnosti' a 'Kabinet StB materiálů'. Výběr obsahuje mimo jiné i materiály kolegia ministra národní bezpečnosti a kolegia ministra vnitra, jimiž prošly mnohé klíčové události tehdejší doby,” uvedl ÚSTR.

Ačkoli jde pouze o zlomek archivu, byly vybrány fondy, které jsou nejzajímavější a nejčastěji vyžadované. V průběhu roku navíc budou dále rozšiřovány.

Kromě množství textu si budou moct lidé prohlédnout i fotografie, třeba snímky dokumentující stavbu Berlínské zdi.

„Některé z nich zřejmě ani nebyly zveřejněny, třeba unikátní fotografie ze špionážních balónů, které k nám byly vysílány západními státy v době studené války," uvedl mluvčí ÚSTR Pavel Ryjáček.

Elektronický přístup bude umožněn na základě registrace, která bude podmíněna návštěvou archivu. „Archiv musí vědět, komu co zpřístupňuje. Jsou to materiály stále živé a citlivé,” osvětlil mluvčí. Dálkový přístup bude platit vždy na jeden rok.

 Informace o fondech zpřístupněných prostřednictvím eBadatelny
Sekretariát Federálního ministerstva vnitra
1. část fondu Sekretariát Federálního ministerstva vnitra obsahuje písemnosti z činnosti komise pro bezpečnost při ÚV KSČ (1948-1950), materiály ze schůzí bezpečnostního kolegia ministra vnitra (1950-1959), podklady pro jednání politického sekretariátu ÚV KSČ, usnesení tohoto sekretariátu a politického byra ÚV KSČ (1952-1959), písemnosti vojenské komise obrany ÚV KSČ (1958-1959), projevy ministrů (1946-1961), různé písemnosti. Zmíněné archiválie se dotýkají důležitých okruhů výstavby poválečného bezpečnostního aparátu - stranických, vězeňských a justičních záležitostí, kádrových a školských otázek, Lidových milicí, Pohraniční a Vnitřní stráže, organizace prezidia pro bezpečnost, útvarů NB, SNB a MV, zákona o SNB, civilní obrany, požární ochrany, ochrany státního tajemství, řádů a vyznamenání, stížností, amnestií, excesů vůči německému obyvatelstvu, použití zbraně, demolicí v zakázaném pásmu, emigrace, pasů a víz, akcí StB, protistátních organizací, kriminality, situace na úseku církví, táborů nucených prací apod.
Časový rozsah: 1945-1961
2. část fondu Sekretariát Federálního ministerstva vnitra obsahuje materiály ze schůzí kolegia MV (1960-1965), informační zprávy rozvědky a kontrarozvědky, usnesení vojenské komise obrany ÚV KSČ, zápisy ze schůzí právní komise ÚV KSČ, písemnosti k organizaci Pohraniční a Vnitřní stráže a dalších složek MV, kádrové návrhy, statuty, materiály k činnosti jednotlivých útvarů MV, civilní obraně a požární ochraně, vyznamenáním, armádě, mobilizaci, amnestii, berlínské otázce a karibské krizi, k materiální pomoci ČSSR rozvojovým zemím, spolupráci s bezpečnostními sbory jiných socialistických států, k důchodům, sociálnímu zaopatření a hospodaření v MV obecně, různé písemnosti.
Časový rozsah: 1950-1965
Velitelství Státní bezpečnosti
Písemnosti normativního a organizačního charakteru, organizace a vývoj Státní bezpečnosti v letech 1945-1953, písemná agenda vzniklá činností velitelství Státní bezpečnosti a jeho podřízených součástí uspořádaná dle státobezpečnostních věcných hledisek a k zájmovým osobám: výnosy ministra vnitra pro Sbor národní bezpečnosti, Státní bezpečnost a národní výbory k výkonu správní služby, kolegia ministra národní bezpečnosti, směrnice a rozkazy ministra vnitra, ministra národní bezpečnosti a velitelství Státní bezpečnosti, organizační řády a schémata, personální obsazení útvarů, zápisy z porad velitelů krajských správ a dalších útvarů, plány práce a vyhodnocení činnosti, situační zprávy, pokyny pro výkon služby, letecká jednotka SNB, vězeňství, pohraniční stráž, vzdělávání příslušníků SNB, zprávy a hlášení pro ministra, agenturní zprávy a opatření ve spojitosti s únorem 1948 a úmrtím J. V. Stalina a Klementa Gottwalda roku 1953, zprávy o protistátních skupinách, činech, vystoupeních a vyšetřování politicky nespolehlivých a nepřátelských osob v letech 1948-1953.
Časový rozsah: 1945-1953
Kabinet StB materiálů
Sbírka, vytvořená původně pro studijní účely Ústřední školy Ministerstva vnitra měla dokumentovat uzavřené státněbezpečnostní případy a shromáždit rozličné dílčí zprávy státobezpečnostního charakteru, publikace a tiskoviny k propagačnímu využití. Sbírka vybraných písemností, příruček, přehledů, studií, staré operativní agendy, fotodokumentace případů a zabavených nebo nalezených písemností a předmětů se státobezpečnostní tématikou pro studijní a výstavní účely vzniklá na základě rozkazu ministra vnitra č. 3/1961. Nacistické bezpečnostní složky, Abwehr, gestapo, SD, zpravodajské služby USA, Velké Británie, Francie, Spolkové republiky Německo, Jugoslávie, Polska a dalších států, aktivita zahraničních zpravodajských služeb v ČSR, činnost československé emigrace, církve a sekty, akce StB, fotodokumentace a rekonstrukce různých případů, protistátní činnost, sabotáže, vraždy, teror proti příslušníkům KSČ a KSS, ilegální přechody hranic, letákové akce.
Časový rozsah: 1935-1963
 zdroj: ÚSTR
yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků