Hlavní obsah

Drtivá většina Čechů je pro obnovení trestu smrti, ale...

Většina lidí v České republice na jedné straně souhlasí s obnovením trestu smrti. Avšak na druhé straně se o něco menší většina dotázaných ve stejném průzkumu společnosti SANEP kloní k názoru, že současný právní systém České republiky není na takové úrovni, aby zde mohl být tento nejvyšší trest, kdy je usvědčený viník za své činy odsouzen k usmrcení, opět zaveden.

Drtivá většina Čechů je pro obnovení trestu smrti, ale...

Trest smrti za nejtěžší zločiny je celosvětově velice diskutovaným tématem a má jak své příznivce, tak i ortodoxní odpůrce. V českém právním systému byl uzákoněn trest smrti od roku 1918 až do roku 1990, kdy byl zrušen.

Jednoznačná většina dotázaných (65,5 %) z reprezentativního vzorku 11 329 dotázaných v průzkumu společnosti SANEP je pro znovuzavedení nejvyššího trestu za nejtěžší zločiny.

Nutnou a základní podmínkou pro zavedení trestu smrti je vyspělý právní systém, kde jsou jasně vymezeny podmínky pro jeho udělení. Ovšem podle názoru 52% respondentů tato podmínka není v České republice splněna, a proto zde nemůže být trest smrti opět zaveden. V tuto chvíli tak obavy ze selhání stávajícího justičního systému převažují nad většinovým souhlasem se zavedením trestu smrti jakožto nejspravedlivějšího trestu v případě těch nejtěžších zločinů.

Názor, že znovuzavedení nejvyššího trestu může mít ve svém konečném důsledku vliv na celkové snížení kriminality, sdílí 60,7 % respondentů.

Poněkud překvapivý je fakt, že za nehumánní nepovažuje trest smrti 61,9% respondentů. Tento názor je tak v rozporu s celosvětovým trendem, který usiluje o jeho zrušení, a to právě z důvodu nehumánnosti.

Příklon k obnovení trestu smrti je zjevně podmíněn i většinovým názorem 81,2 % dotázaných, kteří nepovažují stávající sazby trestů za přiměřené.

Nejvyšším trestem, jaký český trestní zákoník za nejtěžší zločiny zná, je doživotní trest. Nicméně 63,8% respondentů se domnívá, že v případě nejtěžších zločinů je doživotní trest naprosto nedostatečným.

V případě zločinů, za něž by Češi udělili trest smrti, přičemž si každý respondent mohl vybrat jednu nebo více nabízených možností, jednoznačně dominuje vražda dětí (13,7 %). Dále následuje trest smrti nájemným vrahům (10,5 %), teroristům (9,2 %) a pachatelům sexuálně motivovaných vražd (8,5 %).

Exkluzivní internetový off-line průzkum společnosti SANEP byl proveden ve dnech 7. až 13. listopadu 2010 na vybrané skupině 11 329 dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel ČR ve věku 18-69 let. Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo v rámci respondentního panelu 190 000 registrovaných uživatelů 25 802 dotázaných. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru a odpovídá sociodemografickému rozložení obyvatel ČR dle údajů Českého statistického úřadu.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků