Za nebezpečné označilo ministerstvo pětidílné bílé plastové soupravy obsahující hrníček, talířek, misku a lžičku s vidličkou, které jsou dekorovány dětskými motivy. Z nádobí se do potravin uvolňuje velké množství formaldehydu, jehož vyšší koncentrace způsobují vážné podráždění sliznic a respirační problémy jako například zánět průdušek a otok nebo zánět plic. U citlivých jedinců může formaldehyd vyvolávat astma a záněty kůže. Množství uvolněné nebezpečné látky se zvyšuje s opakovaným používáním.

Soupravy vyrobené v Hongkongu dováží do Česka firma Noemi Trading z Frýdku-Místku. Zákon ukládá povinnost vadné výrobky okamžitě stáhnout z trhu a umožňuje těm, kdo výrobky zakoupili, aby je vrátili na náklady dovozců nebo distributorů.