VPM v žalobě začátkem září uvedla, že se domáhá ochrany proti této kandidátce s odkazem na ústavní dodatek, ve kterém je údajně zakázána propagace komunistických a nacistických idejí. "Z obsahu  podané kandidátky, označené jako Komunistická strana Čech a Moravy, není patrno, jestli by v předmětné věci šlo o jakýkoliv jiný program, který by byl v souladu s občanskou společností a s volnou soutěží politických stran. Za tohoto stavu pak nezbývá než v souvislosti s citovaným dodatkem zabývat se propagací komunistických a nacistických idejí toliko z názvu kandidátky," uvádí se mj. v žalobě VPM.

Podle názoru soudu však VPM neuvedla konkrétní porušení některého z ustanovení zákona o volbách. "Její návrh se opíral jen o volně formulovanou argumentaci, vycházející z principu zákazu propagace komunistických idejí v souvislosti s registrací kandidátní listiny KSČM. Odvolávala se přitom na blíže nespecifikovaný ústavní dodatek. Navrhovatelka tak v návrhu neuvedla porušení konkrétního zákonného ustanovení zákona o volbách, pouze z jeho obsahu se dá pochopit, že napadené rozhodnutí považuje za nezákonné s ohledem na název volební strany," uvedl v obsáhlém odůvodnění předseda senátu Karel Kavalír.

Sdělil také, že zákon neukládá volebním subjektům, aby s podáním kandidátní listiny předkládaly volební program. "Soudu rovněž není známo, o který ústavní dodatek opírala navrhovatelka svoji argumentaci, respektive co tím měla vlastně na mysli," poznamenal Kavalír.

Soudce nepřesvědčil ani zákon o protiprávnosti minulého režimu

Připomněl také, že zákon o protiprávnosti komunistického režimu z roku 1993, jímž byl odsouzen komunistický režim a jeho ideologie, je převážně formulován jako deklarativní a nejde o zavazující právní normu.

"Praktický význam mají v podstatě jen některá jeho ustanovení, jež se volební problematiky nedotýkají. KSČM je legální politickou stranou, působící v rámci ústavního řádu. Ostatní strany a političtí činitelé, včetně ústavních, s ní přes slovní odsudky jednají a spolupracují, přičemž tato strana má své zástupce nejen v Parlamentu ČR, ale i v Evropském parlamentu," připomněl soudce v odůvodnění rozhodnutí.