Na zrušení zákona o neziskových nemocnicích se ODS s KDU-ČSL a Stranou zelených dohodly i v koaliční smlouvě o budoucí vládě. Podle pravicových politiků norma ohrozí některé nemocnice a pacienty. Zastánci zákona naopak říkají, že zaručí dostupnou péči.

Zákon předpokládá vznik zhruba 140 veřejných neziskových nemocnic, jejichž péči by hradily zdravotní pojišťovny. Zbývající zařízení by se mohla rozhodnout, zda se k tomuto systému připojí. Nemocnice, které by se na neziskové přeměnit nechtěly, by neměly smlouvy s pojišťovnami. Ze zdravotního pojištění by tak dostávaly peníze jen za akutní péči. Ostatní zákroky by si lidé museli zaplatit.

Julínek má prý v záloze lepší řešení

Kritici předlohy předvídají zařízením, které budou mimo systém neziskových nemocnic, zánik. Seznam neziskových nemocnic je uveden v příloze zákona, který nabyl účinnosti 31. května, kdy vyšel ve Sbírce zákonů. Podle zákona se nemocnice přemění na neziskové 180 dní po tomto datu. Podle některých názorů je v textu řada chyb a navíc ukládá nemocnicím tolik úkolů, že je nelze ve vymezeném čase stihnout. Norma tak podle nich vyvolá chaos.

Senátor Julínek už dříve uvedl, že má připraven návrh zákona o zdravotnických zařízeních, který je podle něj lepší než sporný zákon o nemocnicích a mohl by ho nahradit. Jádrem ústavní stížnosti je podle něj to, že předpis omezuje právo krajů a dalších vlastníků nemocnic nakládat s tímto majetkem, ale nechává jim odpovědnost za hospodaření těchto zdravotnických zařízení.

"Je tam napadena i příloha, která nesplňuje podmínky přílohy zákona," upřesnil Julínek obsah podání k Ústavnímu soudu a naráží na způsob, jakým byly do seznamu neziskových nemocnic jednotlivá zařízení přidávána. Už během projednávání normy její oponenti tvrdili, že budoucí neziskové nemocnice byly do seznamu zařazeny bez jasných kritérií.