Parlamentní komory se dlouhodobě těší nejměnší podpoře. I přesto jim lidé v dubnu věřili více. Sněmovna má respekt 30 procent dotázaných, Senát 26 procent. Téměř dvě třetiny lidí věří obecním a krajským zastupitelům.

Vývoj důvěry obyvatel k ústavním institucím (v %)
důvěra březen 2006 duben 2006
prezident 68 73
vláda 39 44
sněmovna 26 30
senát 23 26
krajské zastupitelstvo 43 50
obecní zastupitelstvo 60 62
Zdroj: CVVM

Podle CVVM v České republice výrazně převažuje nespokojenost s politickou situací. vyjadřuje ji 47 procent. Třetina Čechů se necítí ani spokojena, ani nespokojena (32%). Kladý postoj k situaci má 17 procent dotázaných.

"Spokojenost se současnou politickou situací vyjadřují častěji mladí lidé ve věku 15 až 19 let a studenti. Relativně vyšší podíl dotázaných spokojených se současnou politickou situací je rovněž mezi respondenty, kteří označili svoji životní úroveň za dobrou, a voliči ČSSD," uvedla Naděžda Čadová z CVVM.