Podle údajů vodohospodářů byla Klabava v Hrádku ještě v sedm ráno dva centimetry pod hranicí pro první stupeň povodňové aktivity, jenž musí být vyhlášen při 70 centimetrové hladině.

V poledne už podle dispečera naměřili vodohospodáři 117 centimetrů. Brzy odpoledne už řeka překročila hranici 120 centimetrů, na níž začíná třetí povodňový stupeň. Nejvíce vody, 128 centimetrů, teklo Klabavou v Hrádku kolem 14:00 až 15:00. Pak začala hladina řeky pomalu klesat a v 18:00 už byla centimetr pod hranicí třetího stupně.

 První povodňový stupeň platí ještě na Úslavě ve Ždírci na Plzeňsku.

Klabava pozlobila lidi v regionu již při rozsáhlých povodních na přelomu března a dubna, kdy v západních Čechách byly největší problémy právě na tomto toku. V porovnání s jinými oblastmi ČR však vyvázly západní Čechy ze záplav bez větší újmy.

Zlobí i řeky v jižních Čechách

Déšť mírně zvedl také hladiny jihočeských řek. Nárůst zaznamenali vodohospodáři na horním toku Vltavy a Otavy. Druhý povodňový stupeň překračuje Lužnice v Klenovicích na Táborsku. Bdělosti dosáhla Lužnice v Nové Vsi, Pilaři a Bechyni, Nežárka v Lásenici a Blanice v Heřmani. Vodohospodáři očekávají kvůli srážkám další vzestupy hladin.

Ve Veselí nad Lužnicí, kde řeka již dříve zatopila na 300 domů, klesá Nežárka pomalu, hladina Lužnice spíš kolísá. "Nežárka od večera klesla o deset centimetrů, Lužnice naopak o sedm centimetrů stoupla. Upouští se totiž rybníky," řekl starosta Petr Hynek.

Ve sklepích domů stále stojí voda a kvůli vysoké hladině řeky nemohou hasiči vodu odčerpávat. Statik také nedoporučuje čerpání, dokud neklesne řeka. "Lidé leckdy tu vodu odčerpají a pak jsou nešťastní, že se jim tam vrací zpátky. Vodu čerpáním rozproudí, a mohou tak uškodit i sousedovi," dodal Hynek.

Stav pohotovosti platil také na Dyji. Druhý stupeň povodňové aktivity platil v pátek odpoledne na vodní nádrži Vodní Mlýny a v Ladné.

O povodních se lze více dočíst na webových stránkách ministerstva zemědělství.