Původní výměr, který měl platit od 1. ledna 2006, označili právníci oslovení lékárnickou komorou za neplatný, protože v něm byl místo roku 2006 uveden rok letošní. Ministerstvo uznalo, že šlo o technickou chybu, a raději vydalo nový výměr, aby předešlo sporům. Lékárnící odmítli řídit se chybným výměrem, léky proto musí přecenit na poslední chvíli.

Lékárníci, kteří dosud uplatňovali marži 32 procent, jsou s postupem ministerstva financí nespokojeni. Obávají se chaosu. Chtěli, aby ministerstvo financí počkalo s vydáním výměru na konec ledna, aby vše stihli připravit, resort jim ale nevyšel vstříc.

Chudoba: za zmatek může Rath

"Věříme, že ministerstvo financí nepřipustí, aby z důvodů neočekávaného uzavření lékáren kvůli okamžitému přeceňování došlo k zanedbání péče u vážných akutních onemocnění, nebo ke zhoršení zdravotního stavu chronických pacientů," sdělil Chudoba.

Upozornil rovněž, že lékárny se novým výměrem budou řídit až ve chvíli, kdy dostanou jeho tištěnou podobu. Jaroslav Růžek z ministrstva financí uvedl, že to bude zajištěno. "Změna musí být zapracována do lékárenského software a poté budou muset lékárny provést přecenění veškerého sortimentu, což bude znamenat jejich zavření minimálně na jeden den," upozornil šéf lékárníků.

Chudoba soudí, že vydáním nového výměru i ministerstvo financí potvrdilo nekompetentnost ministra zdravotnictví Davida Ratha, který lékárníky v pátek varoval před postihy, pokud se nebudou původním dokumentem řídit. "Česká lékárnická komora ostře odmítá výroky ministra Ratha o tom, že lékárníci odmítají aplikovat platné právní předpisy a zvažuje další kroky k obraně před takovýmito nepravdivými výroky," uvedl Chudba.

Snížení marží pokládají lékárníci za neodůvodněné a ukvapené. Pro lékárny to bude údajně znamenat snížení příjmu o deset až 12 procent, postihne zhruba čtvrtinu všech lékáren, zejména na venkově. Rath ale tvrdí, že zisky lékárníků jsou nadstandardní, a nižší marže proto ekonomicky unesou.