Současný zákon o soudnictví zakazuje zveřejňovat jakékoli informace, kvůli nimž by mohla být prozrazena totožnost mladistvého v trestním řízení.

Soudci ÚS zdůvodnili svůj verdikt tradicí, ochrana mladistvých při trestním řízení platila již v dobách první republiky.

"Nikdo nesmí jakýmkoli způsobem zveřejnit žádnou informaci, ve které je uvedeno jméno a příjmení mladistvého, nebo která obsahuje informace, jež by ho umožnily identifikovat," uvádí zákon. Norma ale dává také mladistvému možnost navrhnout, aby soud s ním byl veřejný.

Podle kladenského soudu by mohly být některé pasáže zákona protiústavní a v rozporu s Listinou lidských práv a svobod. Odvolával se například na tu část ústavy, která hovoří o veřejném soudním líčení a rovnosti všech při něm. Ústavní soud však s takovou argumentací nesouhlasil a zachoval zvýšenou ochranu mladistvých před justičními a policejními orgány.