Ještě na této schůzi ale poslanci projednají úplně nový trestní zákoník, a je proto možné, že se korunní svědek znovu vrátí do hry. Předloha dnes získala 77 hlasů, přičemž pro přehlasování prezidentského veta je potřeba 101 hlasů.

Zatímco v předchozích hlasováních novelu prosadila levice, dnes zůstala ČSSD v její podpoře téměř osamocena. Nepomohli jí koaliční partneři ani většina komunistů. Institut korunního svědka navrhla skupina poslanců ČSSD.

Novela počítá konkrétně s podmíněným přerušením stíhání, s možností zastavit je a se zavedením institutu spolupracujícího obviněného. Podmíněně přerušit stíhání by mohl státní zástupce, kdyby to považoval za potřebné při objasňování zvláště závažného trestného činu. Podmínkou by bylo to, že obviněný sdělí žalobci informace, které mohou významně pomoci při objasňování trestného činu nebo mu zabrání.

Novým nástrojem při rozbíjení zločineckých struktur má být také spolupracující obviněný. Byl by to obviněný člověk, který by byl ochoten poskytnout informace o závažném trestném činu nebo by se k němu přiznal, ale nesplňoval by všechny podmínky pro to, aby mohlo být podmíněně přerušeno jeho stíhání. Soud by spolupracujícímu obviněnému mohl snížit trest.

Institut korunního svědka se uplatňuje v řadě zemí. Tradičně je to v USA a v Itálii, před osmi lety byl zaveden v Polsku a o jeho obnovení uvažuje Německo.