"Otázka nestojí, zda tento summit má být o rozvoji, nebo o bezpečnosti - musí být o obojím," zdůraznil premiér s odvoláním na Deklaraci tisíciletí z roku 2000 a také boj s terorismem, jenž se stal jednou z hlavních priorit po útocích na USA z 11. září 2001

Paroubek prohlásil, že ČR podporuje prohlášení, které v tomto směru učinil jménem EU britský premiér Tony Blair. "Hluboká propast mezi chudými a bohatými zeměmi nemůže být vyřešena v krátké době. Rozdíly musí být sníženy a cíle Deklarace tisíciletí musí být dosaženy," upozornil.

Pomoc se zdvojnásobila

"Při hodnocení dosavadního plnění cílů nemá valného významu argumentovat pouze statistikami či tabulkami. Co je podstatné, že i v tomto století stále děti v různých částech světa umírají hlady. Řešit tuto ostudnou situaci je morálním imperativem, který nás zavazuje všechny bez výjimky - jak bohaté, tak chudé," zdůraznil šéf české vlády.

"Česká republika se hlásí ke svému dílu odpovědnosti. Vyrovnali jsme se s tíhou ekonomického dědictví komunismu a úspěšně nastartovali prorůstový trend národního hospodářství," připomněl.

Vstup do EU podle jeho slov ještě více posílil růst hlavních makroekonomických ukazatelů ČR. "Není náhodou, že Česká republika je největším dárcem rozvojové pomoci z deseti nových členů EU. Česká zahraniční pomoc se více než zdvojnásobila a bude nadále růst," zdůraznil v projevu premiér.

Potvrdil kandidaturu do Rady bezpečnosti

"Česká republika vnímá OSN jako klíčovou část systému multilaterální spolupráce. Proto máme hluboký zájem na zlepšení jejího fungování a posílení role OSN," řekl summitu Paroubek a zmínil se, že ČR se podílí na mírových misích OSN, bude přispívat do Fondu demokracie OSN, je aktivní v oblasti lidských práv a společně s ostatními bojuje proti terorismu.

"Právě před několika hodinami jsem zde na půdě OSN podepsal jménem ČR Úmluvu a potlačování činů jaderného terorismu. Věříme, že tyto závazky nám pomůžou získat místo nestálého člena Rady bezpečnosti pro roky 2008-2009", zdůraznil premiér.

Ke kritice pomalosti a neúčinnosti OSN Paroubek poznamenal, že náprava závisí na jednotlivých členských státech, "které ji dělají takovou, jaká je". Summit podle jeho slov vykročil správným směrem a "bude milníkem v reformním procesu. Rozhodnutí Summitu musí být bezodkladně naplněna," zdůraznil.