Hlavním důvodem pro zavedení trestu smrti je poskytnutí spravedlivého zadostiučinění pozůstalým po obětech trestných činů. S tímto výrokem souhlasilo 66 procent respondentů. Více než 60 procent dotázaných v popravě vidělo způsob, jak minimalizovat náklady na věznění těžkých zločinců.

V KLDR se veřejně popravuje ve školách, na ryncích, hřištích i na polích

Nejsilnějšími důvody proti trestu smrti je riziko justičního omylu a odsouzení nevinného. Této možnosti se obávaly téměř tři čtvrtiny lidí, podobně jako možnosti zneužití poprav.

Počet vykonaných poprav ve světě poklesl, tvrdí Amnesty International

„Ostatní důvody proti existenci trestu smrti jsou lidmi pokládány za zřetelně méně pádné. Zejména to platí o názoru, že obhajoba trestu je projevem politického populismu,” uvádí CVVM.

Za homosexualitu či nevěru smrt. Na Bruneji začala platit nejtvrdší verze práva šaría

Trest smrti byl v Československu zrušen v roce 1990 po pádu komunistické totality. CVVM od roku 1992 v průzkumech zjišťuje, jaká část obyvatelstva republiky by byla pro znovuzavedení trestu smrti nebo proti němu.

O zaměstnání kata na Srí Lance má zájem 102 „morálně silných“ mužů

Podíl zastánců poprav od té doby vytrvale převažuje nad podílem odpůrců. Největší podporu veřejnosti měl absolutní trest v letech 1992 a 1994, kdy s jeho obnovením souhlasily tři čtvrtiny občanů.

Maďarští radikálové chtějí zavést trest smrti a „pronajímat” vězně do Ruska

Průzkum CVVM se konal od 4. do 14. května. Zapojilo se do něj 1026 občanů ve věku od 15 let.