Důvěra hlavě státu u respondentů roste se stoupajícím věkem a klesajícím příjmem. Prezidentovi tak častěji důvěřují lidé důchodového věku, obyvatelé Moravy a sympatizanti ANO, ČSSDKSČM. Opačný postoj častěji zaujímají voliči pravicových stran, mladí lidé do 29 let, obyvatelé Prahy a lidé s vysokoškolským vzděláním.

Za prezidentem následují s podporou 48 procent dotázaných krajští zastupitelé a vláda, které důvěřuje 45 procent lidí. O procentní bod méně občanů deklarovalo důvěru hejtmanům. Sněmovně věří třetina (33 procent) lidí, Senátu 30 procent.

Spokojenost s politickou situací v dubnu vyslovilo 21 procent lidí. Dalších 38 procent mělo ambivalentní pocity a stejné procento pociťovalo nespokojenost. Zbývající uvedli odpověď nevím.

U většiny institucí se ve srovnání s březnovým šetřením podpora výrazněji nezměnila. Kabinet si o tři procentní body polepšil, naopak Senát čtyř bodů podpory pozbyl.

Průzkum proběhl od 30. března do 10. dubna a zapojilo se do něj 1052 respondentů.