V případě, že se cestující bude chtít v přístřešku schovat před deštěm a následně pouze přeběhnout silnici a naskočit do tramvaje, na ostrůvku narazí na masivní černé zábradlí, které mu patrně nezbude než obejít a využít nedalekého přechodu.

Zjevná nelogičnost vyjde najevo při pohledu na zastávku v opačném směru, kde je vše v pořádku a přístřešek se nachází přímo na ostrůvku.

„Na zastávkách Olšanské hřbitovy a Želivského byly nově umístěny dva přístřešky pro cestující na zastávkové ostrůvky ve směru z centra. Přístřešky na zastávkové ostrůvky v těchto zastávkách ve směru do centra zatím nemohly být umístěny kvůli kolizi s inženýrskými sítěmi, a proto byly dočasně ponechány přístřešky v původním umístění,“ osvětlila situaci mluvčí pražského dopravního podniku Aneta Řehková.

Původní přístřešky proto zatím zůstávají na svých místech a cestující je mohou v případě nepřízně počasí využít. Musí však počítat s tím, že cesta k tramvaji se jim protáhne.