Elektrárny získaly podvodně licenci na poslední chvíli v prosinci 2010, a měly tak nárok na velmi výhodné výkupní ceny. Pokud by povolení dostaly až v roce 2011, měly by nárok na méně než poloviční výkupní cenu. Proto majitelé, bratři Alexandr a Zdeněk Zemkovi, předložili zfalšované dokumenty, za což je justice potrestala trestem šesti let a devět měsíců. V procesu s nimi byla mezi obžalovanými i bývalá předsedkyně ERÚ Alena Vitásková, kterou Vrchní soud v Olomouci obžaloby zprostil.

Platnost licence elektrárnám napadl žalobou ve veřejném zájmu nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman a správní soudy mu daly za pravdu. Právě proti tomu se podnikatelé bránili s tvrzením, že přece jednali v dobré víře a justice by je přece neměla trestat odejmutím licence.

Takové argumentaci ale senát ÚS se soudcem zpravodajem Jiřím Zemánkem, který měl na stole stížnost společnosti Saša-Sun, odmítl přisvědčit.

„Už skutečnost, že ve správním řízení předložila zfalšovanou revizní zprávu, vyvrací její dobrou víru. Nezákonnost rozhodnutí o licenci přijatého za takových okolností pak musí jít plně k tíži stěžovatele, neboť ji způsobil především vlastním protiprávním jednáním. Za takového stavu stěžovateli nesvědčila ani dobrá víra, ani důvěra v zákonnost a neměnnost rozhodnutí o licenci,“ konstatoval ÚS.