Některé části soud zrušil k 28. únoru příštího roku, některé k 31. prosinci příštího roku.

KOMENTÁŘ DNE:
Očima Saši Mitrofanova: Srážka aligátora s čápem

Nařízení vlády o vyloučení některých plateb z EET zůstane v platnosti jen do konce příštího roku. Dvě ze zrušených ustanovení zákona o EET, která podle navrhovatelů komplikovala evidenci u bezhotovostních plateb a internetových obchodů, budou platit do února.

Video

Poslanec Marek Benda (ODS) k verdiktu Ústavního soudu o EET (Zdroj: Petr Kozelka, Právo)

Návrh podala skupina pravicových poslanců. Chtěli buď zrušit zákon jako celek, případně zrušit některé paragrafy.

Návrh pro poslance sepsal advokát Zdeněk Koudelka. Poslanci upozornili, že vládní většina prosadila EET i za cenu porušení zákonné procedury. Podle ÚS bylo ukončení rozpravy při schvalování EET v rozporu s jednacím řádem. Opozice ale měla prostor uplatnit své názory. Důvod pro zrušení zákona jako celku to není.

Schillerová: Rozhodnutí není znepokojivé

„Vítám to, že Ústavní soud nezrušil zákon jako celek a potvrdil ho jako legitimní nástroj k ověřování daňových povinností,“ uvedla k rozhodnutí soudu ministryně financí Alena Schillerová a dodala, že podle ní rozhodnutí není nijak znepokojivé.

Rozhodnutí podle ní koresponduje s připravovanou novelou, kterou by Schillerová ráda předložila na vládu do dvou měsíců. V té by měl být třeba návrh na zrušení povinnosti EET u e-shopů nebo úpravy při zavádění třetí a čtvrté fáze EET.

Poslanec Marek Benda (vlevo) a advokát Zdeněk Koudelka

Poslanec Marek Benda (vlevo) a advokát Zdeněk Koudelka

FOTO: Václav Šálek, ČTK

Bezhotovostní platby jsou dohledatelné

„Účelem zákona je lepší dohledatelnost hotovostních i jim podobných plateb. Uvedené však neplatí pro platby uskutečněné bezhotovostním převodem. Tyto tržby jsou poměrně dobře dohledatelné a není tedy dostatečně silný a legitimní zájem státu na jejich plošné evidenci,“ konstatovalo plénum ÚS se soudcem zpravodajem Josefem Fialou.

Soudci se rozhodli také zrušit povinnost uvádět na účtence daňové identifikační číslo poplatníka DIČ. „To v případě, že jde o fyzickou osobu, obsahuje jeho daňové číslo. Z něho lze totiž zjistit stáří poplatníka nebo datum jeho narození. Takové řešení není dostatečně šetrné k právu na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním osobních údajů,“ vysvětlil Fiala.

Účtenka z EET

Účtenka z EET

FOTO: Novinky

ÚS zrušil také tři ustanovení, která vládu zmocňují k vydání nařízení, jimiž lze některé tržby evidovat ve zjednodušeném režimu, některé vyloučit úplně a také rozšířit seznam dočasně vyloučených tržeb. Typickým příkladem je například předvánoční prodej kaprů.

Další etapy EET čeká odklad

„ÚS dospěl k závěru o nezbytnosti zrušení „náběhu“ zbývajících etap EET. Toto bylo přijato bez všeobecného zvážení všech možných dopadů na zbývající část povinných subjektů. ÚS respektuje skutečnosti, že zákonodárce nemůže dohlédnout všude a předvídat vše, nicméně musí při zavádění jakékoli plošné regulace zvážit předem její dopady z hlediska povinných osob, času a způsobu. Rčení, že při kácení lesa létají třísky, pro regulační opatření v právním státě nemá místo,“ zdůraznili soudci.

Předseda ÚS Pavel Rychetský (vlevo) a soudce zpravodaj Josef Fiala

Předseda ÚS Pavel Rychetský (vlevo) a soudce zpravodaj Josef Fiala

FOTO: Václav Šálek, ČTK

Podle nálezu je potřeba, aby bylo jasné, kdo vlastně bude do EET zahrnut. „Jedním ze znaků právního státu je i předvídatelnost a právní jistota. Bylo by v rozporu se zásadami demokratického právního státu uložit poplatníkům povinnost vynaložit určité finanční prostředky a úsilí ke splnění zákonné povinnosti, která by pro ně byla vzápětí zrušena, ať již na základě vyhodnocení dopadů regulace, nebo po závěru o zbytečném zatížení poplatníků,“ vysvětlili soudci, proč zrušili další rozšíření.

„Bude nyní na zvážení zákonodárce, jaký další postup pro dvě předpokládané fáze zavádění EET zvolí a jak přímo v zákoně vymezí skupiny osob z této povinnosti vyňatých, popřípadě povinných vést jen zjednodušenou evidenci,“ dodal Fiala s tím, že ke zrušení nových fází EET dojde na konci února příštího roku. Čas na nápravu u zbývajících zrušených ustanovení soud stanovil na konec příštího roku.