Jak ale upozornila analýza Českého statistického úřadu, v Česku současně vznikají celé oblasti, kde z pohledu věkového složení populace mladí lidé převládají. Jedná se o lokality kolem Prahy, ale i okolo Plzně či některých velkých měst na Moravě.

To, že se mladí lidé se začínají stěhovat do okolí velkých měst, potvrzují vedle statistiků i demografové. Podle nich to má racionální důvody. V okolí velkých měst jsou k mání levnější byty a domy než přímo ve velkoměstských aglomeracích.

K dispozici školy i školky

Rozdíly v cenách jdou mnohdy do miliónů. Za šest miliónů získáte v Praze v lukrativních městských částech zhruba byt o velikosti 2+1. V okolí Prahy ale za stejnou sumu můžete koupit dva domy i se zahradou.

Pro bydlení v okolí velkých měst (do 40 kilometrů) mluví i dostupnost železniční či autobusové dopravy a poměrně hustá síť silnic. Ve spádových obcích jsou k dispozici školy a školky, což je mimořádně důležité zvláště pro mladé rodiny s dětmi.

Velká města v Čechách a na Moravě současně nabízejí mladým pestré možnosti vzdělávání, zaměstnání i volnočasového vyžití.

K oblibě bydlení kolem velkých měst po celé České republice přispívá i stále větší zastoupení vysokoškoláků v populaci a skutečnost, že už dávno neplatí, že jediným centrem poskytujícím vysokoškolské studium je Praha.

Šance pro mladé vysokoškoláky

K oblibě hlavního města, ale současně i Brna či Olomouce a jejich okolí u mladých lidí přispívá právě skutečnost, že v těchto městech jsou vysoké školy. Na nich vedle studentů z celé ČR studuje i nemálo studentů a studentek ze Slovenska. Ti v Česku často vedle diplomu při studiích získají i svého životního partnera.

Ve velkých městech nacházejí práci se slušným platem. Po svatbě hledají ubytování v místě studia či zaměstnání. Buď přímo ve městech, nebo právě v obcích a městech v jejich blízkosti.

Vysokoškolský diplom je současně i vstupenkou do světa vyšších mezd, a tedy i možností vzít si hypotéku. Zájem mladých o bydlení v okolí měst, kde přes současný cenový boom lze pořídit dostupné domy a byty, je proto logický.

Největším lákadlem zůstává Praha

Hlavní město ale zůstává určitou svébytnou částí České republiky, která se tak trochu vymyká ostatním regionům. V Praze jsou tradičně nejvyšší průměrné mzdy a platy v zemi. To logicky přitahuje všechny, kdož usilují o vysoký plat a současně splňují základní podmínky k jeho získání. Mají vysokoškolské vzdělání, jsou mladí a dynamičtí, hovoří plynně anglicky, popřípadě zvládají i další cizí jazyky.

V Praze je například třikrát více vysokoškoláků než v severních Čechách. Hlavní město má nejvíce zaměstnanců vysokoškoláků (29 procent). I proto okolo Prahy vzniklo v uplynulých letech nejvíce satelitních městeček. Zájem o bydlení v okolí hlavního města posiluje hustá síť maloměst s dobrou infrastrukturou, s dostatečným počtem základních škol pro děti.

Nejvyšší podíl obyvatel ve věku do 29 let byl koncem roku 2016 zaznamenán ve správních obvodech obcí Středočeského kraje – Lysá nad Labem (36,7 procenta), Říčany (35,2 procenta), Černošice a Brandýs nad Labem–Stará Boleslav (shodně po 35 procent), upozorňuje studie Jiřího Frelicha z Českého statistického úřadu.

Všechna zmíněná města se nacházejí ve vzdálenosti do 40 kilometrů od Prahy, jsou dostupná autobusy, vlaky a samozřejmě i auty. Obdobný vývoj je v poslední době patrný i v okolí Brna, Ostravy či Plzně.