Jednou ze zásadních připomínek je, aby byly úsek okruhu a přeložka komunikace I/12 Běchovice - Úvaly uvedeny do provozu ve stejném termínu.

„Vydání stanoviska Ministerstva životního prostředí k dokumentaci EIA je pro dostavbu další části Pražského okruhu klíčovým momentem, který umožní pokračovat v přípravě stavby z Běchovic k dálnici D1,” uvedlo ministerstvo, podle něhož následně budou zapracovány podmínky do dokumentace pro územní řízení. Rovněž bude probíhat příprava dokumentace pro stavební povolení.

FOTO: Právo

Podle ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) bylo udělení stanoviska EIA jednou z priorit resortu.

„Daří se nám ve spolupráci s pražskou primátorkou Adrianou Krnáčovou, jejím náměstkem Petrem Dolínkem a zástupci Ředitelství silnic a dálnic urychlovat přípravu stavby. Společný cíl máme do konce roku 2020 stavbu zahájit a o čtyři roky později mít 12,5 kilometru dlouhý úsek Pražského okruhu otevřený pro provoz,“ uvedl ministr dopravy Dan Ťok (ANO).

Celou přípravu výstavby ale může zdržet žaloba, kterou k Nejvyššímu správnímu soudu poslali majitelé pozemků pod budoucí dálnicí, menší městské části a spolek Chvalská.