Všechny politiky, kteří naopak mluví o vystoupení ČR z Evropské unie, označil Sobotka „za blázny a poloblázny“. Setrvání v jádru Evropské unie považuje za jedinou alternativu k zajištění bezpečnosti a ekonomické prosperity naší ­repu­bliky.
Česko dosud není v eurozóně, což Sobotka vidí jako nejistotu do budoucna.

„Veškerá modernizační opatření budou fungovat tehdy, když budeme členy volného vnitřního trhu a budeme figurovat v jádře ekonomicky silných zemí Evropské unie,“ zdůraznil premiér.

Sobotka se zmínil také o neodkladných úkolech, které bude muset řešit nová vláda, jež vzejde z parlamentních voleb. Podtrhl zejména nutnost rozvoje ­dopravní infrastruktury a ener­getiky.

Dukovany, internet

„Nejpozději v roce 2025 je potřeba začít budovat nový blok v jaderné elektrárně Dukovany. Energie musí být nadále cenově dostupná. Společně s vysokorychlostním internetem je klíčová pro přechod k digitalizovanému průmyslu, který přinese nový rozvojový potenciál,“ řekl premiér.

Prezident SP ČR Jaroslav Hanák vyzdvihl ve svém vystoupení na sněmu podporu, kterou Sobot­kova vláda věnovala výzkumu a vývoji. Pochválil také zavedení elektronické evidence tržeb. Naopak zkritizoval vládu za nedo­statečnou dálniční výstavbu i přetrvávající byrokracii. [celá zpráva]