SÚJB například rozdělil zakázku na nákup tří automobilů celkem za téměř dva milióny korun a vysoutěžil je zvlášť v režimu zakázek malého rozsahu. Vysoutěžit je však měl najednou. Úřad také stanovil velmi konkrétní požadavky na vozidlo – přesnou délku a šířku vozu, rozvor náprav a rozchod kol v milimetrech nebo například přesný objem zavazadlového prostoru v litrech.

KOMENTÁŘ DNE:
Vláda není polokomunistická - Argumentaci k povaze nové vlády s důvěrou analyzuje Jiří Pehe. Čtěte zde >>
Zvítězí anglický lid, nebo EU – Britsko-unijní bitvu o brexit komentuje Alexander Tomský. Čtěte zde >>

Takto stanovené parametry odpovídaly pouze jednomu vozidlu od konkrétní značky, čímž SÚJB diskriminoval ostatní potenciální uchazeče, a tak porušil zákon o veřejných zakázkách.

Dodržet zásadu zákazu diskriminace se nepodařilo ani ÚOOÚ, který v letech 2011, 2013 a 2015 uzavřel bez soutěže smlouvy dohromady za téměř jeden milión korun na výuku anglického jazyka napřímo s jedním dodavatelem.

Rozdíly při nákupu služeb

Při kontrole účetnictví NKÚ zjistil, že účetnictví SÚJB nebylo v letech 2013 až 2015 správné a úplné, ve stejných letech nebylo správné ani účetnictví ÚPV. Oba úřady například neúčtovaly o všech účetních případech či zatřídily výdaje na nesprávnou rozpočtovou položku.

Kontroloři se rovněž zaměřili na jednotkové ceny za nákup služeb. Například za pravidelný měsíční úklid plochy 100 m2 platil ÚPV 816 korun, ÚOOÚ pak 1548 korun. Nižších cen ÚPV dosáhl také při nakupování ostrahy, kdy za hodinu práce pracovníka ostrahy firmě platil 82 korun, pro srovnání ÚOOÚ za tutéž službu vynaložil 121 korun. ÚPV celkově platil za úklid a ostrahu méně, než jsou průměrné ceny těchto služeb uváděné Českým statistickým úřadem.

Hodinu výuky anglického jazyka ale naopak ÚPV nakupoval v porovnání se SÚJB dvakrát dráž. ÚPV za hodinu platil 550 korun, SÚJB pak 254 korun. Celkově se zjištěné jednotkové ceny výrazně nelišily od typově obdobných cen zjištěných při podobných kontrolách.