„Ti, kteří služeb 'zprostředkovatelů' nechtěli využít, se do 'Kafkova Zámku', jímž se takto ambasády staly, snažili probít nejrůznějšími kreativními způsoby," řekl soudce zpravodaj Karel Šimka.

Podle rozšířeného senátu je věcí úřadů, jakým způsobem technicky uspořádají vyřizování žádostí o pobytová oprávnění tak, aby byly schopny je za přiměřených nákladů zvládat. Mohou využít informační technologie, vícestupňovou proceduru posuzování, prvky náhodného výběru, nástroje ekonomické regulace, což jsou správní poplatky v citelné výši, anebo kombinaci více nástrojů. Systém ale musí stát na racionálních a férových pravidlech a umožňovat průběžnou i následnou kontrolu případného zneužívání.

Než bude systém splňovat popsané požadavky, je podle soudu nutné považovat za řádně podané i žádosti nedoručené osobně, pokud cizinec neměl možnost obrátit se na úřad „lidsky důstojným způsobem v přiměřeném čase”.

Volné termíny nebyly

V jedné konkrétní kauze rozšířený senát řešil to, zda má žaloba ženy z Vietnamu směřovat na ambasádu, anebo na ministerstvo zahraničních věcí. Žena poukazovala na to, že jí ambasáda zabránila v osobním podání žádosti o zaměstnaneckou kartu v úředních hodinách. Ambasáda žádost nechtěla přijmout, protože si žadatelka předtím nezaregistrovala termín v systému Visapoint. Žena tvrdila, že žádný volný termín nebyl. Žaloba měla podle soudu mířit na ambasádu.

Ve druhé kauze bylo sporné to, kdo má kompetenci rozhodnout o nevyhovění žádosti o zaměstnaneckou kartu. Opět šlo o vietnamského žadatele, který nemohl získat termín k osobnímu podání žádosti. Podle NSS mělo o skončení řízení rozhodnout vnitro, nikoliv ambasáda.

Protizákonné řešení

Rozšířený senát obě věci projednal současně, protože skutečným jádrem problému byl podle soudců samotný systém Visapoint. Na jeho slabiny NSS upozorňoval ministerstvo zahraničí minimálně od roku 2012.

Visapoint dlouhodobě nabízel jen minimum volných časových „okének” k osobnímu podání žádostí. Ministerstvo zahraničních věcí a ambasády ve Vietnamu a na Ukrajině tím podle NSS dlouhá léta protizákonně řešily přetlak zájemců o česká pobytová oprávnění.