V roce 2011, tedy jeden rok před sloučením, činily celkové náklady obou institucí 956,5 miliónu korun. Kontrola ukázala, že po spojení obou uměleckých scén celkové náklady v roce 2012 klesly přibližně o osm miliónů korun, tedy jen o 0,87 procenta.

KOMENTÁŘ DNE:
Vláda není polokomunistická - Argumentaci k povaze nové vlády s důvěrou analyzuje Jiří Pehe. Čtěte zde >>
Zvítězí anglický lid, nebo EU – Britsko-unijní bitvu o brexit komentuje Alexander Tomský. Čtěte zde >>

Od roku 2013 již neustále rostly jak náklady z činnosti, tak celkové náklady. Ty se v roce 2015 vyšplhaly až na 1,05 miliardy korun.

Náklady spojené s transformací Národní divadlo nesledovalo. Podle kontrolorů ale už příprava sloučení obou institucí stála minimálně 1,4 miliónu korun.

Kontroloři se také zabývali hospodařením Národního divadla – závažné systémové nedostatky v něm neobjevili. Zjistili pouze několik dílčích nedostatků, které se týkaly například čerpání peněz z rezervního fondu.

Národní divadlo také podle kontrolorů nesledovalo, jaké byly úplné skutečně vynaložené náklady na inscenace a zahraniční zájezdy. Nedostatky zjistili také v hospodaření s majetkem divadla. Národní divadlo například předalo svým zaměstnancům do užívání dva hudební nástroje, jejichž cena přesáhla 600 tisíc korun. Neuzavřelo s nimi ale ihned dohodu o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí.