Billboardy by měly podle platného zákona zmizet od dálnic a silnic I. třídy v září 2017. Zákonodárci se na tom shodli v roce 2012, kdy omezili platnost povolení pro tyto reklamy na pět let.

Ve Sněmovně se už objevilo několik návrhů, jak billboardům prodloužit život. Nejprve se o to neúspěšně pokusil Stanislav Berkovec (ANO), který chtěl termín pro odstranění billboardů prodloužit o pět let. Poslanec Jaroslav Foldyna (ČSSD) byl rovněž neúspěšný se svými dvěma návrhy, které by rozšířily zastavěné území podél komunikací, ze kterého billboardy nebudou muset zmizet.

Naposledy za zmírnění zákazu bojoval poslanec Petr Bendl (ODS). K novele zákona o pozemních komunikacích minulý týden přilepil pozměňovací návrh, který by nově definoval zastavěné území.

„Petr Bendl chce uzákonit, aby toto území nebylo definováno zákonem jako určitý počet staveb, ale aby o jeho rozsahu mohly rozhodovat obce. S těmi by se mohli billboardáři dohodnout mnohem snáz a mohli by tak výrazně rozšířit území kolem silnic I. třídy, ze kterého nebudou muset v letos v září odstraňovat svoje poutače,“ upozornil Vojtěch Razima z občanské společnosti Kverulant.

Současná definice je nevhodná, tvrdí Bendl

Sám Bendl v odůvodnění vysvětloval, že současná právní úprava zastavěného území je v praxi nevhodná. „Jak je patrno, stávající definice souvisle zastavěného území obce je značně komplikovaná, nejasná a připouští řadu možných výkladů,“ uvedl.

Ilustrační foto

FOTO: Profimedia.cz

Dodal, že výkladové nejasnosti mají přímý vliv například na určování příslušnosti úřadů k vydávání veřejnoprávních povolení a dále na samotné posuzování žádostí o vydání povolení. „To se netýká jen stavebních povolení, jak bylo zmíněno výše, ale dále např. vydávání povolení k výsadbě stromů či odpovědnosti osob za správní delikty,“ hájil svůj postup Bendl. Novinkám poslanec řekl, že jeho návrh má podporu Svazu obcí a měst.

Novela zákona o pozemních komunikacích se nyní nachází ve výboru pro veřejnou správu. Poslanci by mohli o Bendlově návrhu hlasovat na schůzi Sněmovny, která začne příští týden.