Nově budou mít také plátci daně možnost požádat o prominutí pokuty ve výši 10 až 50 tisíc korun, pokud jinak bezchybně plnili své povinnosti související s kontrolním hlášením. V letošním roce bude takto prominuta maximálně jedna pokuta, v předchozím roce by takto měly být odpuštěny dvě pokuty. Žádost o prominutí bude možné podat do tří měsíců.

Dosud se promíjely sankce pouze v důsledku živelní pohromy nebo špatného zdravotního stavu. Nově by také měla být prominuta pokuta ve výši 50 tisíc korun, když se plátce opozdí s reakcí na výzvu k podání kontrolního hlášení do pěti dnů.

Nerozlišují drobnou chybu, zjistil Babiš

„Dospěl jsem k názoru, že ne vždycky k tomu finanční správa přistupuje se selským rozumem a lidsky. Nerozlišuje vždycky mezi lidmi, co něco zatají a co udělají drobnou chybu,” zdůvodnil úlevy Babiš.

Kontrolní hlášení ministr financí a šéf ANO prosadil loni v lednu. Mělo to být opatření v boji proti daňovým únikům. Týká se 500 tisíc poplatníků. Za jeho pozdní podání byla dosud pokuta až 30 tisíc korun. Pro plátce DPH z řad fyzických osob je lhůta pro jeho podání závislá na lhůtě přiznání DPH. Mohou ho podávat buď měsíčně, nebo čtvrtletně.

V uplynulém roce přitom bylo rozdáno za kontrolní hlášení 2500 pokut, při nichž bylo vybráno 102 miliónů korun.

Ministerstvo financí uvedlo, že opatření přispělo k lepšímu výběru DPH. „Finanční správa byla schopná ihned párovat faktury, také jsme mohli ihned detekovat 'bílé koně', tedy ty, kteří chtěli jenom vylákat peníze ze státního rozpočtu,” uvedla náměstkyně ministerstva financí Alena Schillerová s tím, že odhalili více než 1300 podezřelých řetězců.

„Díky kontrolním hlášením se vybralo navíc o 10,2 až 10,6 miliardy korun,” uvedla Schillerová.

Chystají se i úlevy v EET

Ministerstvo financí chystá také úlevy pro lidi, jichž se týká elektronická evidence tržeb (EET). Nebude se týkat spolků, které podnikají a jejichž příjmy nepřesáhnou 175 tisíc korun ročně. Úlevy by měla mít také sdružení, která pořádají dobročinné plesy jednou za rok.