Ministerstvo podle NKÚ v účetní závěrce uvedlo nesprávné informace o hodnotě stálých i oběžných aktiv, vlastního kapitálu, cizích zdrojů, výnosů a o hodnotě většiny podrozvahových účtů.

„Účetní závěrka MSp za rok 2015 nepodává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví,” uvedla zpráva NKÚ.

„Více než polovinu, a to 1,3 miliardy korun, z celkových nesprávností, které kontroloři v účetnictví zjistili, tvořily nevykázané podmíněné závazky,” uvedla Málková  s tím, že tento nedostatek NKÚ upozorňuje ve finančních auditech ministerstev pravidelně.

Chyby kontrola zjistila rovněž při odpisech majetku.

Ministerstvo v reakci uvedlo, že chyby jsou pouze formální a byly dány například tím, že resort používal jiný způsob odepisování majetku. „Dle závěrů NKÚ byl tento postup v rozporu s českými účetními standardy,” citovala ČTK mluvčího ministerstva Jakuba Římana.