Krajský soud v Oslu smetl ze stolu odvolání Michalákové proti červnovému verdiktu okresního soudu, který ji zbavil rodičovských práv k synům Denisovi a Davidovi.

„Okresní soud vycházel z toho, že skutečnost, že matka rozsáhle zveřejňovala soukromé informace o dětech – v rozporu s přáním, které děti vyjádřily –, činí nezbytným a patřičným zbavit ji rodičovské odpovědnosti za účelem ochrany dětí. Odvolací soud se nedomnívá, že by toto posouzení vykazovalo vážná pochybení,“ postavili se soudci krajského soudu za své kolegy z prvoinstančního řízení.

Michaláková v odvolání argumentovala, že norský úřad ji zbavil rodičovských práv k dětem za trest, že případ medializovala, což je podle ní v rozporu s Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv. Podle soudu ale zůstala svoboda matčina projevu zachována. „V rozporu nemůže být skutečnost, že při posuzování je kladen důraz na oprávněnou ochranu soukromí dětí a na to, jak matka využívala média na úkor soukromí dětí,“ stojí v usnesení krajského soudu v Oslu.

Hasenkopf podle ČRo označil argumentaci soudu v Oslu za „snůšku plků“. „Oni v tom nejenže necítí žádnou absurditu či rozpor, ale ani necítí potřebu předem obecně a přesně stanovit hranice mezi svobodou projevu a právem na ochranu soukromí, aby rodiče napříště věděli, kde jejich právo na svobodu projevu podle názoru norských soudců začíná a končí a za co mohou být potrestáni zbavením rodičovských práv,“ citoval ČRo Hasenkopfovu výtku vůči rozsudku.

Matčina „buzerace“?

Odvolací soud se vyjádřil také ke stížnosti na procesní chyby v předchozím jednání, například absenci znaleckého posudku či skutečnosti, že přímo dětí se na názor nikdo neptal. „Odůvodnění je mimo jiné správně zakotveno v ohledu na nejlepší zájem dětí, v popisu dětí a jejich reakcí při možném kontaktu s rodiči, v jasně vyjádřených potřebách péče, které má Denis a které paní Michaláková není schopna poskytnout, a v Davidově zřejmé silné vazbě k pěstounské rodině,“ napsali soudci.

„V pozadí je zřejmě přesvědčení, že děti už si u pěstounů zvykly a nic dalšího nemá smysl řešit. A pokud to matka přesto řešit chce a nehodlá se smířit se svou situací, vnímají to z její strany jako buzeraci,“ okomentoval to Hasenkopf.

Případ odebrání synů Evy Michalákové
Michaláková se domáhá toho, aby jí byli do péče vráceni oba synové. Denis a David vyrůstají ve dvou pěstounských rodinách. Michalákové byli odebráni kvůli podezření na zneužívání, zanedbávání a fyzické týrání, které se však podle policie ani lékařů neprokázalo.

Norská sociální služba odebrala české matce a otci syny před pěti lety. Michaláková předloni požádala o přezkoumání případu a svěření dětí do péče, norské úřady loni na podzim rozhodly o jejím zbavení rodičovských práv a adopci mladšího hocha. Norský odvolací soud v červnu potvrdil loňské rozhodnutí norských úřadů o zbavení matky rodičovských práv, navrhovanou adopci mladšího hocha nepovolil.