Prekurzor je v chemickém smyslu slova sloučenina, která se účastní chemické reakce za vzniku jiné sloučeniny. V kontextu trestního práva termín slouží pro látky užívané nebo přímo určené k výrobě drog. Například pseudoefedrin potřebný k výrobě pervitinu získávají „vařiči” z některých léků.

KOMENTÁŘ DNE:
Očima Saši Mitrofanova: Srážka aligátora s čápem

Nařízení Evropského parlamentu a Rady o prekurzorech drog připouští podle NS dva protichůdné výklady. NS neodstranil pochybnosti ani při srovnání různých jazykových verzí sporného článku nařízení. Proto se obrátil na Soudní dvůr EU.

Kvůli výkladu přerušil výkon trestu 

V konkrétní kauze soudy potrestaly muže za to, že u sebe přechovával přípravky s obsahem ibuprofenu a pseudoefedrinu. Loni v květnu nastoupil do výkonu trestu, který mu měl vypršet v květnu 2017.

Protože existuje možnost, že po rozhodnutí Soudního dvora EU bude právní kvalifikace změněna v mužův prospěch, rozhodl předseda senátu NS Stanislav Rizman o přerušení výkonu rozsudku.

Předběžné otázky slouží k zajištění jednotného výkladu a provádění unijního práva ve všech členských státech. Soudní dvůr jich ročně dostává přes 400, řízení trvá v průměru 15 měsíců.

České soudy již od vstupu do Unie položily 49 předběžných otázek. Nejvyšší soud se do Lucemburku obrátil zatím pětkrát, žádal o zodpovězení předběžných otázek z oblasti mezinárodního práva soukromého nebo práva duševního vlastnictví. Aktuální otázka je tedy první v trestní oblasti.