Sněmovní vyšetřovací komise k reorganizaci policie byla zřízena poté, co jste veřejně prohlásil, že policejní prezident Tomáš Tuhý je podezřelý z brutálního úniku informací. Minulý týden jste pak před poslanci řekl, že pokyn k vámi tak kritizovanému sloučení protikorupční a protimafiánské jednotky údajně dal kvůli blížícím se volbám přímo ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD). O co se při takovém tvrzení opíráte?

Ve čtvrtek (8. září) jsem před poslanci shrnul veškeré informace mimo ty obsažené v tzv. Šlachtově zprávě, které podle mě dokládají nepřipravenost a účelovost reorganizace celorepublikových útvarů policie.

Jednalo se o informace již všeobecně známé, které jsou ale podle mého názoru neprávem bagatelizovány, ale také poznatky vyplývající z materiálů zajištěných až po sepsání oné „Šlachtovy zprávy“ policisty tehdejšího Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ).

Právě tyto materiály v kontextu s vývojem událostí mě utvrdily v závěru, že za reorganizací stojí právě ministr Chovanec, a ne policejní prezident Tuhý či jeho náměstek Laube. Tito podle mne dostali pouze úkol od svého ministra, který splnili, i když způsobem, nad kterým mi zůstává rozum stát.

Jaké informace to byly, které jste zjistili později?

Vzhledem k tomu, že s jejich obsahem jsem se seznámil ještě jako příslušník policie, jsem bohužel v tomto směru vázán mlčenlivostí a nemohu se k nim blíže vyjádřit.

Šéf resortu vnitra vaše slova striktně odmítl s tím, že lžete. Máte v ruce důkazy?

Pokud pan ministr říká, že lžu, tak já bych mohl tvrdit totéž o něm, ale nechám na závěrech vyšetřovací komise nebo případných soudních rozhodnutí, kdo je v tomto případě lhářem.

Každopádně pan ministr mimo jiné dříve prohlásil, že reorganizace nebude mít vliv na živé kauzy a že si nechal zpracovat analýzu, která to dokládá.

O tomto ujišťoval jak státní zástupce, tak veřejnost. Ta zpráva byla zpracována na pěti stranách a za pár hodin.

V tu dobu jsem byl ještě vedoucím expozitury ÚOOZ v Ostravě a vím zcela jistě, že tam bylo několik spisů, o kterých věděli pouze policisté, kteří je zpracovávali, já a pak pouze tehdejší ředitel Robert Šlachta.

Na tyto spisy se nás tedy nikdo neptal, nikdo je nechtěl vidět, nikdo nechtěl znát jména podezřelých, kdo vlastně jsou ti podezřelí, čím se živí, kde pracují a jestli se náhodou nejedná o příslušníky nějakých ozbrojených sborů atd.

Chápu to tak, že po vás zůstalo na ostravské pobočce protimafiánské jednotky rozpracováno několik kauz, které se týkaly, podobně jako třeba případ Bereta, jiných policistů z dnešní centrály a sloučení se jich muselo nevyhnutelně také dotknout. Kolik jich je a přešli např. jejich zpracovatelé i s těmi spisy k jinému útvaru, jak se to stalo právě u zmíněné kauzy?

Nezlobte se, ale nemohu být více konkrétní, nechci ohrozit dobrou práci mých bývalých kolegů. Pouze tvrdím, že jestliže byly dávány záruky veřejnosti a státním zástupcům, že nedojde k ohrožení rozpracovaných případů, a nikdo v té době nevěděl, o jaké kauzy se jedná, tak úmyslně minimálně mátl jak veřejnost, tak státní zástupce, ne-li že úmyslně lhal s cílem za každou cenu co nejdříve reorganizaci spustit a rozbít ÚOOZ.

Když jste mluvil o roli ministra vnitra, šlo podle vás z jeho strany o porušení zákona?

Jsem o tom přesvědčen, ostatně proto jsem také na něj i na policejního prezidenta Tuhého a jeho náměstka Zdeňka Laubeho již dříve podal trestní oznámení pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu sabotáže.

Myslím si, že v jiné zemi, a možná i v té naší, ale v jiné době, by ministr vnitra po všech těchto událostech kolem reorganizace policie i dalších spojovaných s jeho osobou skutečně rezignoval.

Bohužel dnes je u nás situace taková, že i trestně stíhaní politici sedí dál na svých funkcích a dál rozhodují o rozdělování veřejných financí. A to i přesto, že jejich trestní stíhání souvisí s dotačními projekty. Prostě ta hranice osobní odpovědnosti se posunula někam úplně jinam, než kde byla před deseti či patnácti lety.

Samotné stíhání ale přece nemůže suplovat pravomocný rozsudek. Případy očištění u soudu jsou velmi časté a stát pak musí platit vysoké odškodné za nezákonné stíhání nebo vazbu.

To máte jistě pravdu, vždyť já také netvrdím, že by mělo být někde zakotveno, aby politik či státní úředník musel být v případě trestního stíhání postaven mimo službu nebo že v případě volených zástupců nesmí vykonávat svou funkci. Já pouze říkám, že se posunula ta hranice osobní odpovědnosti u těchto lidí, což je podle mě limitováno i posunem hranice tolerance k těmto lidem ze strany veřejnosti a médií.

Vraťme se k reorganizaci elitních útvarů – vy jste naznačil, že za ní mohla být snaha ochromit činnost vašeho dnes už bývalého útvaru a zbavit se jeho dlouholetého šéfa Šlachty. Ten skutečně stejně jako vy odešel do civilu, ale proč by o to měl Chovanec usilovat? V zákulisí se mluvilo např. o tom, že jste se chystali obvinit některé další sociálnědemokratické hejtmany. Je to pravda a mohl to být podle vás ten skutečný důvod?

Ano, podle informací, se kterými jsem se v minulosti seznámil, byla jedním z důvodů, které vedly ministra Chovance k rozhodnutí o překotné reorganizaci, obava z možného obvinění některého z politiků ČSSD před říjnovými volbami. Konkrétnější ale z důvodů povinnosti mlčenlivosti být nemohu.

Pokud jste měli něco takového „rozdělaného“, je tím kauza ohrožena? Výkonným náměstkem nově vzniklé Centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) je přece váš bývalý kolega z ÚOOZ Petr Vopršal. Není to záruka toho, že vyšetřování poběží dál?

Co se týká osoby výkonného náměstka centrály, tak si myslím, že ten není zárukou vůbec ničeho.

Jestliže nejdříve aktivně vystupoval proti sloučení našeho útvaru s protikorupční policií, podepisoval otevřené dopisy a spolu s námi se snažil argumentovat na jednáních s policejním prezidentem a ministrem vnitra a potom se přihlásí do výběrového řízení na pozici náměstka tohoto nového útvaru, tak není pro mne zárukou vůbec ničeho. Osobně bych s ním již nikdy pracovat nechtěl.

Souvisí podle vás reorganizace nějak s vaším původním tvrzením, tedy že policejní prezident je podezřelý z brutálního vynášení informací?

Samotné slučování s tímto mým tvrzením nemá nic společného. Tedy kromě toho, že reorganizace bude mít podle mého názoru za následek zvýšení rizika dalších možných úniků informací z vyšetřování do tzv. zájmového prostředí.

Chovanec se nicméně za Tuhého i po zveřejnění detailů včetně podezřelého pohybu telefonních přístrojů v jeho nejbližším okolí postavil s tím, že pokud by byly proti němu jasné důkazy, byl by jistě již dávno obviněn. Nic takového se ale skutečně nestalo a kauza byla pro nedostatek důkazů v březnu inspekcí se souhlasem státního zastupitelství odložena, nejde tedy jen o plácnutí do vody bez důkazů? Prezident na vás ostatně dal, stejně jako vy na něho, trestní oznámení…

Po tom, co všechno se kolem reorganizace událo a řeklo, musí pan ministr za policejním prezidentem stát, a to i v případě, že tato kauza na první pohled nemá s reorganizací policie nic společného. Nic jiného mu ani nezbývá.

Jinak co se toho možného plácnutí do vody týká, tak já jsem nikdy neřekl, že policejní prezident něco takového spáchal, já jsem řekl, že je z toho podezřelý.

Ostatně to jsem také uvedl, když jsem požádal o ukončení služebního poměru u policie, tedy že jsem ztratil důvěru ve vedení Policejního prezidia, které podle mě svými rozhodnutími v souvislosti s tzv. reorganizací brání účinnému boji proti závažné trestné činnosti a organizovanému zločinu v České republice.

Jednoduše řečeno, nadále pracovat pod člověkem, který svými rozhodnutími vlastně nahrává zločinu a sám byl prověřován z možného úniku informací, pro mě bylo nepřijatelné.

V minulosti ve zlém a kvůli rozporům s vedením policie nebo ministerstva vnitra odcházelo už více šéfů elitních celostátních útvarů, za všechny vzpomeňme Jana Kubiceho, který stejně jako vy šel se svými podezřeními do parlamentu. Dosud nikdo z nich ale na své nadřízené nedával trestní oznámení a nemluvil o nich jako o zločincích. Je tedy aktuální vedení v něčem jiné a horší, nebo jste jen citlivější než vaši předchůdci?

Nemyslím si, že bych byl citlivější, než byli lidé kolem Kubiceho. Znám váš názor na míru loajality, kterou by měl mít podřízený policista k policejnímu prezidentovi.

Mohu k tomu říct jen tolik, že v roce 1991 a potom ještě po rozdělení federace jsem skládal služební přísahu a služební slib příslušníka policie.

V obou případech jsem však přísahal České republice s tím, že budu chránit a prosazovat dodržování zákonnosti v ČR. Nikdy jsem nepřísahal policejnímu prezidentovi, ministrovi vnitra či komukoliv jinému.

Je však pravda, že stav, kdy podřízení v bezpečnostním sboru neuznávají a nerespektují svého nejvyššího nadřízeného, je nepřípustný, a právě proto jsem na vlastní žádost ke konci června od policie odešel.

Kubice si před deseti lety stěžoval poslancům na to, že je mu bráněno ve vyšetřování citlivých kauz v čele s vraždou kmotra Mrázka, kdežto vy jste měli podporu státních zástupců a nikdo vám ve vyšetřování nebránil. Nebo to neplatí?

Nikdy jsem neřekl, že by mně nebo mým spolupracovníkům někdo bránil něco vyšetřovat nebo rozpracovávat. S tím jsem ani po krátkou dobu za ředitele Kubiceho a posléze za Šlachty neměl nejmenší problém.

Jsem pouze přesvědčen o tom, že v době, kdy bohužel platí v podsvětí známé pořekadlo „každý máme svého policajta“, je reorganizace prosazená Chovancem, Tuhým a Laubem krok o deset let zpět. Taky si myslím, že statistická čísla u korupčních kauz v příštích letech výrazně poklesnou.

Proč si to myslíte?

Zkrátka proto, že ty kauzy vůbec nebudou, protože o páchání této trestné činnosti prostě policie vědět nebude.

O svých zjištěních dlouhé hodiny a na etapy vypovídáte před poslaneckou vyšetřovací komisí. Jaký z toho máte pocit a jaký podle vás může být výsledek její práce?

Asi by nebylo fér k poslancům, abych veřejně vyjadřoval svůj názor na jejich budoucí závěr, ať bude jakýkoliv.

Každopádně skutečnost, že reorganizace nebyla vůbec připravená, vidí dnes snad každý, kdo se o věc jenom trochu zajímá.

Devět set policistů, kteří doposud pracovali na základě zcela rozdílných pravidel, nastavených pracovních postupů a na úplně jiných problematikách, prostě nespojíte za jeden nebo dva měsíce, aniž by to mělo negativní následky.

Ten, kdo něco takového udělá, musí mít k tomu velmi vážné důvody a mně nezbývá než věřit, že poslanci v komisi tyto důvody budou chtít vidět a při svém rozhodnutí nebudou rozhodovat stranicky.

Sám Šlachta ale v minulosti sloučení obou klíčových útvarů podporoval. Není to z vaší strany spíše jen přirozená a poněkud přehnaná obava před neznámem?

Pokud si dobře vzpomínám, tak on tehdy podporoval jistou formu sloučení analýzy u celorepublikových útvarů, ale se zachováním jejich samostatnosti.

Za mě mohu říct, že kdyby se vedení Policejního prezidia rozhodlo útvary sloučit na základě předchozí seriózní diskuse v policii, jejímž výsledkem by bylo, že sloučení je potřebné a odůvodněné, tak bych s tím neměl žádný problém.

Byl by to prostě vývoj a ukázalo by se postupně, jestli to byl krok správným směrem. V tomto případě to ale bylo zcela jinak.

Na sloučení existuje i takový pohled, podle něhož šlo o jakési navrácení ÚOOZ do struktur policie, jinými slovy ukončení praxe, kdy protimafiánský útvar v poslední době spíše než dejme tomu balkánské mafie rozpracovával citlivé korupční kauzy s přesahem do nejvyšších pater politiky, což měla být doména zejména protikorupční policie. Neurvali jste se takříkajíc ze řetězu, když jste čím dál více zpracovávali vám nepříslušné kauzy?

Určitě ne. Je pravda, že ÚOOZ za poslední léta zpracovával kauzy, které svou příslušností spadaly jiným útvarům. To, že byly zpracovávány na našem útvaru, ale mělo vždy vážné důvody a o odůvodněnosti takového postupu musel pokaždé rozhodnout příslušný státní zástupce.

Argumenty pro sloučení jsou ale logické a na potřebě takového kroku se alespoň částečně shodovala většina odborné veřejnosti. Vždyť např. absence společné analytiky byla terčem časté kritiky, protože se často stávalo, že jedna ruka nevěděla, co dělá druhá… Skutečně podle vás není ta úvaha racionální a vycházející z potřeb policie?

A to je právě ono. Já nejsem odpůrce změn, pokud jsou potřeba a jsou řádně připraveny, ale v tomto případě se seriózní a odborné diskuse vedly před několika lety, kdy byla dokonce zřízena pracovní skupina při Policejním prezidiu.

Její závěr však byl takový, že změny nejsou potřeba a nebyly by ku prospěchu policie. Vždyť i sám Tuhý ve svém materiálu pro komisi v rámci výběrového řízení na post policejního prezidenta uvedl, že celorepublikové útvary nevyžadují žádných změn.

Uvádíte jako příklad společnou analýzu. Netvrdím, že by to nebyl přínos. Muselo by ovšem být zajištěno, aby přes tuto spojenou analýzu neutíkaly informace.

V případě analytické činnosti se mimo jiné jedná o využívání různých informačních systémů, a pokud do takového systému informaci vložíte, dáváte ji k dispozici všem, kdo mají potřebná přístupová práva.

No a já slyšel vysoce postavené důstojníky, i Policejního prezidia, mluvit tak, že bych jim nesvěřil právo přístupu ani k evidenci dopravních nehod.

ÚOOZ masivně odposlouchával i sledoval kolegy z jiných součástí policie nebo generální inspekce. Příslušníci těchto dalších útvarů tak přílišnou důvěru vůči vaší jednotce zřejmě nemohli pociťovat. Skutečně by neměla policisty vyšetřovat pouze inspekce, která je k tomu zákonem zřízena?

Tvrzení, že ÚOOZ nemá důvěru kolegů z jiných součástí policie, podle mě není pravdivé.

Sám jsem byl v rámci personální práce v desítkách výběrových komisí, kdy se na každé obsazované služební místo hlásil velký počet zájemců a ti v souvislosti s motivací často uváděli, že považovali ÚOOZ za prestižní útvar a označovali jej jako to nejlepší, kam je možné se u policie dostat.

A jestli by policisty měla vyšetřovat jen inspekce? Měla, jenže samotnou inspekci kromě sněmovní komise, která ale nemá oprávnění vstupovat do živých kauz, již nikdo nekontroluje.

A případnou trestnou činnost jejích příslušníků vyšetřuje jedno z jejích oddělení, které má nějakého vedoucího, a ten zase své nadřízené a těmi jsou náměstci a ředitel celé inspekce.

Odpovím vám tedy otázkou: Měla by kauzu, u které od prvotních informací víte, že hlavní podezřelí mají nadstandardní vztahy s vedením inspekce, prověřovat a vyšetřovat stejná inspekce?

Asi je to o důvěře v ty konkrétní lidi a jejich schopnosti šetřit citlivé věci, ostatně vy jste také šetřili své nadřízené. Každopádně tou otázkou jste zjevně narážel na klientelistickou kauzu Vidkun kolem vlivného olomouckého podnikatele Ivana Kyselého a šéfa tamní kriminálky Karla Kadlece, po které rezignoval tehdejší šéf inspekce Ivan Bílek. Byl tedy i on v tom pavouku, který jste si s kolegy při vyšetřování kreslili?

Samozřejmě je to o důvěře v konkrétní lidi. A zároveň platí, že stav v současné policii a u inspekce určitě není hodný té důvěry.

Část své výpovědi před poslaneckou komisí jsem věnoval i tomuto problému. Poslancům jsem na konkrétních a dokumentovaných případech ukázal, jakým způsobem a za co jsou dnes ustanovováni do funkcí služební vysocí funkcionáři bezpečnostních sborů a co je za tyto posty od nich potom požadováno.

Koho tím máte na mysli?

Ke konkrétním jménům se opět nemohu žádným způsobem vyjádřit.

Debata o sloučení útvarů se vyhrotila na veřejnosti poté, co se do ní velmi ostře vložil ministr financí Andrej Babiš (ANO). Neudělalo vám to zpolitizování celé věci z dnešního pohledu spíše medvědí službu?

To si nemyslím. Podle mě by politika do policie neměla zasahovat vůbec. Každopádně mě osobně vůbec netěší, že teď všichni, kterým se to před volbami hodí, křičí, že ÚOOZ byl Babišův a podobné věci.

Ono se ale o údajně blízkém vztahu útvaru včetně jeho šéfa s vicepremiérem a šéfem státní kasy spekulovalo již delší dobu. Není současné angažmá Šlachty ve vedení celní správy podřízené ministerstvu financí jen jakýmsi potvrzením těchto dohadů?

Jedna věc je, že se pan ministr Babiš postavil proti reorganizaci, a druhá věc je osoba bývalého ředitele Šlachty a jeho schopností a kvality.

Kdyby se totiž proti slučování vyjádřil dejme tomu předseda KSČM Vojtěch Filip, tak by se zase říkalo, že Šlachta je tzv. „jeho“, a proto útvar doposud nezatkl žádného komunistického politika.

Co se týká samotného angažmá pana Šlachty ve vedení celní správy, tak já ho znám asi deset let a můžu říct, že se v jeho případě jedná o člověka s vysokým smyslem pro spravedlnost, zkušeného profesionála a workoholika s výbornými řídicími schopnostmi.

Jsem tedy přesvědčen o tom, že u něj nepůjde o žádnou trafiku, ale že tam bude pracovat naplno.

Velká část vašich informací směřující proti vedení policie a resortu vycházela podle všeho z odposlechnutých hovorů ústřední dvojice z kauzy Vidkun. Má být ale důvodem pro veřejné nařčení, nebo dokonce obvinění někoho fakt, že si o něm povídá někdo třetí? V minulosti se musel stát v několika případech za podobně podložené stíhání omlouvat, např. dnešní eurokomisařce Věře Jourové…

Netuším, z čeho plyne váš názor ohledně mých zdrojů. Již skoro vše jsem sdělil parlamentní komisi a můžu vás ujistit, že informace, které jsem poslancům poskytl, jsou z více různých zdrojů.

A souhlasím s vámi, že někoho nařknout nebo obvinit pouze proto, že si o něm někdo povídá, je nepřípustné. Toto ovšem není tento případ.

Po svém odchodu do civilu jste stále bez práce. Dostal jste nějaké konkrétní nabídky?

Nějaké přišly takřka bezprostředně po mém odchodu od policie. Jednalo se ale o nabídky od lidí, pro které bych pracovat určitě nechtěl.

A to, co bych podle nich měl dělat, bylo vždy nějak spojeno s mojí dosavadní prací u policie, potažmo na ÚOOZ. Co budu dělat, prozatím nevím, i když nějaké představy mám.

Je možné, že budete působit jako soukromé očko?

Tak toto můžu se stoprocentní jistotou vyloučit. Ale že bych neuživil svou rodinu, toho se neobávám, i kdybych měl, jak říkal jeden můj kolega, „posílit lehký průmysl“.

Co tím máte na mysli?

Myslím tím, že pokud mi bude sloužit zdraví, jsem připraven pracovat třeba i manuálně za odpovídající mzdu. Nemám s tím problém.

Šlachta zakotvil na vysokém postu u celní správy. Nemrzí vás, že se na vás zatím v tomto směru jaksi „zapomnělo“? V zákulisí se hovořilo o tom, že byste měl k celní správě svého bývalého nadřízeného následovat, je tato varianta ve hře?

Já jsem zatím nabídku práce od celní správy nedostal a je celkem logické, že nepřišla.

Proč?

Nebylo by to dobré. Sám nevím, jak se bude vyvíjet postup generální inspekce proti mé osobě ve věci trestního oznámení policejního prezidenta, a každý případ trestně stíhaného příslušníka bezpečnostního sboru je vždy pro tento sbor problémem.

Kritika na ÚOOZ ze strany nadřízených se začala objevovat zejména poté, co z původně obří razie na Úřadu vlády a bombastické tiskové konferenci se zmínkami o zajištěném zlatu a desítkách miliónů korun původně zmiňovaní kmotři jaksi vypadli, a i zbylé části kauzy zanechávají spíše rozpačitý dojem. Jak z dnešního pohledu tuto kauzu hodnotíte?

Myslím si, že se celý tento případ zejména ze strany politiků zcela účelově bagatelizuje. Byť jsem na této kauze přímo nepracoval, účastnil jsem se jako vedoucí jedné ze skupin realizace té kauzy. A při domovní prohlídce jsme u přítele jednoho z tehdejších podezřelých nalezli velký cestovní kufr, který si u majitele bytu ten podezřelý uschoval.

Kufr obsahoval do igelitu úhledně zabalené zcela nové balíčky bankovek v hodnotách 500 eur, 200 eur a 200 a 5000 korun.

Společně s bankovkami, ve kterých jsme následně napočítali hodnotu asi 70 miliónů korun, bylo v kufru několik desítek zlatých cihliček i s certifikáty.

Muž, u kterého jsme prohlídku prováděli, nám k tomu kufru řekl, že si jej u něj nechal jeho kamarád, jeho jméno ale sdělit nemohu.

Společnost měla po ohlášení té kauzy velká očekávání, zatímco realita je poněkud jiná. U soudu skončila zatím část případu týkající se údajného zneužití vojenské rozvědky na sledování exmanželky někdejšího premiéra Petra Nečase, ale soud všechny obžalované už dvakrát osvobodil, byť nepravomocně.

U všech větví tohoto případu, ať je to část zneužití vojenského zpravodajství, či neodvedení daně za údajné dary, které dostala bývalá šéfová kanceláře premiéra Jana Nečasová (dříve Nagyová – pozn. red.), běží trestní řízení a žádný soud doposud nerozhodl pravomocně.

V čem podle vás spočívá ta bagatelizace?

Osobně si myslím, že už jen fakt, že šéfová kanceláře premiéra dostane v celkem krátkém časovém období dary v hodnotě přesahující 10 miliónů korun, je nepřípustný.

K části zneužití vojenského zpravodajství snad jen tolik, že ať zpravodajci sledovali, nebo kontrasledovali, jak nyní tvrdí, tak pokud dělali cokoliv na pokyn vedoucí kanceláře premiéra, jsem jen rád, že Česká republika nevlastní jaderné zbraně.

A pokud tehdejší tiskovou konferenci vnímáte jako bombastickou, tak já říkám, že na ní bylo zveřejněno pouze to, co tehdejší ředitel útvaru a státní zástupci mohli říct veřejnosti. A padlo tam pouze to, co byla ve skutečnosti pravda.