Stejně jako jakýkoliv jiný nováček u celní správy by měl totiž absolvovat tzv. základní celní kurz, tedy obsáhlou teoretickou i praktickou přípravu pro práci celníka zakončenou speciální zkouškou. Ta je podmínkou pro setrvání v jakékoliv funkci u celní správy a běžně ji celníci vykonávají na startu své kariéry.

Právu to potvrdila mluvčí celníků Hana Prudičová. „Každý příslušník, který je přijat do služebního poměru k celní správě, musí absolvovat základní celní kurz a složit základní celní zkoušku,“ sdělila.

Test i zkouška

Kurz je prezenční a každý nováček na něj musí nastoupit nejpozději do šesti měsíců od svého přijetí. První část podle oficiálních materiálů celní správy spočívá v tělesné, zdravotní a střelecké přípravě, trvá měsíc a probíhá ve školicím středisku Bochoř na Přerovsku.

Druhá část pak trvá tři měsíce a za tu dobu se noví celníci v Jílovém u Prahy v rámci teoretické části učí celní, daňové, správní a trestní právo a v praktické části si pak osvojují základy celního řízení nebo kontrol. Na závěr musí každý složit písemný test a ústní zkoušku.

Šlachta má být přijat do služebního poměru k celní správě příští týden a do 15. září pak bude mít čas se přihlásit do výběrového řízení. Jeho případný nástup do nejužšího vedení je přitom trnem v oku např. odborářům z Unie bezpečnostních složek (UBS). Podle nich by totiž měli dostat přednost lidé zevnitř celní správy a posléze z jiných bezpečnostních sborů, zatímco výběr mezi civilisty by měl přijít na řadu až jako poslední možnost.

Podle slov šéfa UBS Zdeňka Drexlera pro Ekonomický deník tak měla být správně vypsána celkem čtyři výběrová řízení, než by bylo místo nabídnuto Šlachtovi.

Vedení celní správy obhajuje nabídku tím, že výběrové řízení na „Šlachtův“ post je vypsáno již od ledna a až dosud se do něj nikdo nepřihlásil.