Peníze na pobídky posílalo ministerstvo práce a sociálních věcí Úřadu práce ČR, který z nich pak vyplatil 278 miliónů korun. "Hlavní pochybení u ministerstva a Úřadu práce ČR se týkala převážně sestavování rozpočtu a čerpání peněz na nová pracovní místa. Ministerstvo každoročně nadhodnocovalo rozpočet na podporu nových pracovních míst v řádu stovek miliónů korun. Takové nadhodnocování je proti zásadám sestavování rozpočtu," sdělila mluvčí NKÚ Olga Málková.

Financemi nevyplacenými na pobídky následně stát pokrýval jiné výdaje. "Polovinu zbylých peněz ministerstvo převedlo do nároků z nespotřebovaných výdajů, druhou polovinu použilo k jiným účelům, například na platy zaměstnanců Úřadu práce ČR, České správy sociálního zabezpečení a Státního úřadu inspekce práce," popsala praxi mluvčí kontrolorů.

Jedno místo 163 tisíc Kč

Při sestavování rozpočtu stát podle NKÚ chyboval také třeba tehdy, když na rok 2014 započítal peníze, které se měly firmě vyplácet až od roku 2017. V jiném případě zase rozpočet zahrnoval peníze pro investora, který o ně ani nepožádal.

Z peněz využitých na pobídky ke tvorbě pracovních míst prověřil NKÚ asi 80 procent. "Patnáct prověřovaných firem od roku 2003 do roku 2013 vytvořilo celkem 4916 nových pracovních míst za více než 800 miliónů korun. Jedno pracovní místo vzniklé za pomoci investičních pobídek stálo v průměru zhruba 163 tisíc korun," sdělila Málková. Stát do konce roku 2013 dával na jedno nové místo 50 tisíc korun, poté až 200 tisíc a od poloviny roku 2015 na některá místa i 300 tisíc korun.