„ČSSD se podle nás důvodně obává, že zaplatí-li panu Altnerovi astronomickou částku přiznanou rozhodnutím odvolacího soudu, se kterým zásadně nesouhlasíme, tyto peníze v případě úspěchu před Nejvyšším soudem již nikdy neuvidí,“ uvedl Jiří Chvojka, mediální zástupce advokátní kanceláře Bělina and Partners, která stranu ve sporu zastupuje.

Strana prý nechce, aby měl Altner možnost částku převést do některého z daňových rájů.

„ČSSD má díky úvěru zajištěny prostředky pro zaplacení celé soudem nařízené částky, ale chce mít jistotu, že v případě, že se svým dovoláním uspěje u Nejvyššího soudu, bude moci na tyto finanční prostředky dosáhnout. Požádali jsme proto Nejvyšší soud o odklad právní moci, eventuálně vykonatelnosti rozsudku odvolacího soudu a čekáme na jeho rozhodnutí,“ dodal Chvojka.

Zdeněk Altner na snímku z roku 2010

Zdeněk Altner na snímku z roku 2010

FOTO: Michal Doležal, ČTK

Strana v dovolání rozporuje smluvní pokutu ve výši takřka 320 miliónů korun jako podíl na výnosech z vlastnictví Lidového domu. Ze zbylých 18,5 miliónu korun chce uspokojit Altnerovy věřitele, kteří se se svými nároky obrátili na Lidový dům.

„Česká strana sociálnědemokratická bude nejdříve uspokojovat nároky věřitelů JUDr. Zdeňka Altnera, kteří se ČSSD dosud přihlásili. Strana tak chce zabránit hrozbě exekuce ze strany Altnerových věřitelů a zároveň tak bude umořovat dluh vůči panu Altnerovi, jak jí uložil soud,“ oznámil dále v tiskové zprávě Chvojka.

Přednost věřitelům

Po ohlášení rozsudku se prý na stranu obrátily asi dvě desítky Altnerových věřitelů s částkami v řádech mnoha miliónů korun a formou exekučního příkazu požádali o přednostní uspokojení.

„Strana má povinnost nyní vyčkat na vyrozumění o nabytí právní moci exekučních příkazů a následně bude povinna tyto exekuční příkazy uhradit,“ dodal s tím, že se ČSSD tak rozhodla až po zvážení všech scénářů, které jí advokáti předložili.