Istanbulská úmluva je první mezinárodní dohodou, která se problematikou násilí na ženách podrobně zabývá. Jejím cílem je nulová tolerance k těmto formám diskriminace a porušování lidských práv.

KOMENTÁŘE DNE:

Rozvrácená společnost? - Nad důsledky migrační krize se zamýšlí Thomas Kulidakis - Čtěte zde >>

Dokument mimo jiné zavádí definice souvisejících trestných činů, například nucených sňatků, mrzačení ženských pohlavních orgánů, násilného přerušení těhotenství či násilné sterilizace, a požaduje jejich kriminalizaci.

„Vláda právě schválila přistoupení k Istanbulské úmluvě, a přihlásila se tak k ochraně žen před všemi formami násilí,“ napsal Dienstbier.

Zatím se připojilo 40 států

Úmluva platí od srpna 2014, podepsat ji bylo možné od roku 2011. Včetně Česka se k ní zatím připojilo 40 členských států Rady Evropy. Z Evropské unie zatím k dohodě nepřistoupilo Bulharsko a Lotyšsko.

Přistoupení k úmluvě si vyžádá změny některých českých právních předpisů, které prý ministerstvo stihne vládě předložit do konce června příštího roku. Parlament by poté mohl dostat dokument k ratifikaci do 30. června 2018.