„Zdravotní pojišťovny proto budou zvažovat uzavírání smluv s praktickými lékaři v těchto místech. MZ uvažuje také o zřízení speciálního fondu, který by poskytoval finanční grantovou podporu mladým lékařům, kteří se budou snažit zřídit ordinace tzv. na zelené louce. Rád bych, aby se do tohoto projektu zapojily i kraje,“ řekl ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček po jednání se zástupci, krajů, praktiků a zdravotních pojišťoven.

Příští rok by se také podle úhradové vyhlášky mohla vylepšit situace lékařů na místě, kde praktik chybí a dvakrát po sobě se nepřihlásí nikdo, kdo by si v místě chtěl praxi otevřít.

Zdravotní pojišťovna by mohla lékaři, který si praxi otevře, navýšit platby až na 1,3násobek běžné úhrady.

Problém sehnat praktické lékaře je především v odlehlých regionech, místech, která jsou daleko od velkých měst. V těchto místech často slouží lékaři, kteří jsou v důchodovém věku.