„Potřeba se zabývat podobou sítě denních tramvajových linek vyplynula v posledním období z řady podnětů od cestujících, výrazného poklesu vytížení spojů v některých úsecích a z nespokojenosti řady městských částí s řadou změn, které byly v tramvajovém provozu přijaty,“ píše se v dokumentu. Do vypracovávání změn systému tramvají se bude moci zapojit veřejnost.

Ropid by měl nejprve začít se sčítáním cestujících v metru a v noční MHD. Průzkum v metru se uskuteční 11. listopadu 2015, v noční dopravě 13. a 14. listopadu. V síti nočních linek by se úpravy podle materiálu měly uskutečnit v březnu příštího roku.

Změny ve vedení tramvajových linek začne Ropid zpracovávat od přelomu října a listopadu, jejich případné zavedení plánuje od července příštího roku.

Autobusy v tunelu Blanka

V rámci autobusových linek bude Ropid řešit rovněž zavedení linek do tunelů městského okruhu, například do Strahovského tunelu nebo tunelu Blanka. Ropid má prý nyní přichystáno osm variant, jak spoje tunely trasovat, konkrétně ale v dokumentu popsány nejsou. „Aktuálně lze doporučit primární realizaci linky vedené Brusnickým a Bubenečským tunelem spojující zastávky Dejvická a Hradčanská s Prosekem a Letňany,“ píše se v materiálu.

Do systému pražské integrované dopravy (PID) by měla od 1. července přibýt oblast Kladenska. Podle dokumentu bude mít integrace vliv na systém dopravy v západní části hlavního města. „Jedná se o první etapu integrace této oblasti, která bude zahrnovat především linky, které mají primární účel ve spojení s hlavním městem Prahou,“ píše se v materiálu. Druhou fází by měla pokračovat integrace Mělnicka.

Letos revoluce v MHD narazila

První změny čekají na cestující již letos v prosinci. Ropid totiž musí přizpůsobit některé spoje celostátním změnám v jízdních řádech. Pokud by tak neučinil, některé spoje by na sebe nemusely navazovat. Celostátní změny by se měly uskutečnit k 13. prosinci 2015.

Revoluční změny v MHD, které měly například změnit trasy 17 z 24 tramvajových tras, město letos na jaře odmítlo v reakci na odpor městských částí i veřejnosti. [celá zpráva]