Na základě nových odhadů zemře na celém světě v letošním roce 5,9 miliónu dětí mladších pěti let, ještě v roce 1990 to přitom bylo 12,7 miliónu dětí, což je pokles o 53 procent. Agentura AP poznamenala, že nový propočet je vůbec první, jehož bilance je pod šesti milióny.

Celosvětově patří Česká republika k nejlépe hodnoceným zemí, kde má nejvíce dětí šanci dožít se věku pěti let. V tomto období připadají tři úmrtí na tisíc živě narozených dětí. Česko stejné hodnocení sdílí například se Švédskem, Norskem, Slovinskem, San Marinem a Estonskem. O příčku výše než Česko jsou jen tři země - Finsko, Island a Lucembursko. Ty vykazují dvě úmrtí na tisíc dětí do věku pěti let.

Česko za uplynulých let výrazně snížilo úmrtnost v kritickém prvním měsíci života. V roce 1990 činil podíl takových úmrtí ve skupině dětí mladších pěti let 72 procent, letos se očekává 51 procent. Údaje z roku 2013 ukazují, že nejčastější příčinou smrti novorozenců bylo předčasné narození, druhou nejčastější pak vrozené vady.

Na Slovensku jich z každé tisícovky dětí mladších pěti let zemře sedm, což celosvětově patří k předním místům, v rámci Evropy ale země skončila na spodních příčkách. Na starém kontinentu je nejhorší situace v Moldávii (16), Albánii (14) a Rumunsku (11).

Zachráněno 48 miliónů životů

Na základě aktuálních dat UNICEF uvádí, že díky závazkům vlád z roku 2000 se od té doby podařilo zachránit na světě 48 miliónů dětí mladších pěti let. Očekává se, že představitelé států přijmou tento měsíc na výročním zasedání OSN další cíle pro nadcházejících 15 let. Pokud se podaří pokles nadále udržet, bude to znamenat 38 miliónů zachráněných dětských životů.

"Příliš mnoho dětí stále umírá před dovršením pátého věku z příčin, kterým lze předcházet, a také v průběhu prvního měsíce života. To by nás mělo přimět ke zdvojnásobení našeho úsilí, abychom učinili to, co je potřebné," uvedla zástupkyně ředitele organizace UNICEF Geeta Rao Guptová.

První měsíc života je klíčový

Ze zprávy vyplývá, že největší výzvou zůstává prvních 28 dní života. Na tuto dobu připadá 45 procent všech úmrtí dětí mladších pěti let. Nejčastějšími příčinami smrti v prvním měsíci života jsou předčasný porod, zápal plic, komplikace během porodu, malárie, sepse či infekce. Polovina úmrtí je pak připisována podvýživě.

Naděje na přežití značně závisí na místě narození. V subsaharské Africe zemře před pátými narozeninami každé dvanácté dítě. To je nejvyšší úmrtnost na světě, která je více než dvanáckrát vyšší než ve vysoce příjmových zemích, kde před dovršením věku pěti let průměrně zemře jedno ze 147 dětí.

Z celosvětového hlediska je nejvíce dětských úmrtí na tisíc narozených do pěti let věku v Angole (157), Čadu (139) a Somálsku (137).

 Státy s nejnižší dětskou úmrtností (na 1000 narozených dětí do pěti let věku)
2
Lucembursko, Island, Finsko
3
Singapur, Jižní Korea, Japonsko, Kypr, Švédsko, Slovinsko, San Marino, Norsko, Estonsko, České republika, Andorra
 Státy s nejvyšší dětskou úmrtností (na 1000 narozených dětí do pěti let věku)
 157 Angola
 139 Čad
 137 Somálsko
 130Středoafrická republika
 120 Sierra Leone
 zdroj: UNICEF