Chovanec napsal začátkem června Mládkovi dopis, jehož znění má redakce Práva k dispozici. V něm jeho resort obvinil, že nepostupuje podle závěrů, které se dohodly na společných jednáních ohledně spolupráce na projektu Rozvoj sítí nových generací, jehož cílem má být zlepšení situace ČR v dostupnosti internetové infrastruktury.

"Věcné řešení tohoto problému musí nalézt ministr průmyslu a ministr vnitra," napsal Právu v textové zprávě premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD).

Podle zdroje blízkého ministru Mládkovi se jedná o zástupné důvody. „Je to tlak na to, aby byl Mládek odvolán, nic jiného,“ řekl Právu zdroj.

Chovanec Mládkovi v dopise připomíná, že ministerstvo vnitra deklarovalo svůj postoj ve čtyřech bodech, které měly být zapracovány do státní strategie Národního plánu sítí nových generací (NPRSNG) a do připravovaného operačního programu OPPIK -PO4.

Termín se blíží

„Přes veškerá jednání, která byla vedena od října loňského roku až do dnešního dne, nebyla zástupci MPO žádná z výše zmíněných tezí akceptována a zpracována ani do NPRSNG, ani nebyla zohledněna při schvalování připravovaného operačního programu,“ píše Chovanec Mládkovi.

„Ministerstvo vnitra si uvědomuje závažnost situace v oblasti nedostupnosti této infrastruktury. Tento stav negativně ovlivňuje hospodářský růst ČR, rozvoj služeb e-Governmentu a v neposlední řadě zvyšuje bezpečnostní rizika státu,“ stojí v dopise. Setrvalý stav může podle ministra vnitra vést k zastavení operačního programu, nedočerpání dotací a k ohrožení hospodářské soutěže: lokální provozovatelé wi-fi sítí budou znevýhodněni, kdežto velcí operátoři posílí.

V závěru dopisu Chovanec po Mládkovi požaduje okamžitě splnit některá nápravná opatření: ministerstvo průmyslu by mělo nejpozději k poslednímu červnovému dni ministerstvu vnitra předat odpovědnost jak za Národní plán sítí nových generací, tak kompetence k vybudování, provozu a správě Registru pasivní infrastruktury.

„Vzhledem k časové urgentnosti řešení neutěšeného stavu v této oblasti vás žádám o vaše vyjádření k našemu stanovisku a realizaci nápravných opatření do 12. 6.,“ loučí se Chovanec.

Mládek odmítá ultimáta

Mládka dopis překvapil, nelíbí se mu, že mu kolega z vlády dává ultimáta. „Musím bohužel konstatovat, že ve vašem dopise shledávám některá zásadní nedorozumění, která ve svých důsledcích neumožňují, abych vašim požadavkům v plném rozsahu vyhověl. Váš dopis mě velmi překvapil, a to i s ohledem na fakt, že vzájemně komunikujeme delší dobu, a zatím nic podobného tomu, co navrhujete, nebylo při našich vzájemných jednáních zmíněno,“ napsal Mládek v odpovědi Chovancovi (znění odpovědi má Právo rovněž k dispozici).

Mládkův resort podle jeho slov neobdržel od vnitra konkrétní připomínky a požadavky. „Není jasné, proč jste v tuto chvíli, bez zohlednění výsledků předchozích debat, zaslali dopis takového znění. Váš dopis navíc obsahuje v některých ohledech nepřesné a zavádějící informace, a má charakter ultimáta, což pro mě není přijatelné,“ píše Mládek.

O tom, že se pod Mládkem kýve židle, se spekuluje už nějaký čas: Mládek měl minulý týden schůzku s premiérem Sobotkou a podle některých médií po něm premiér žádal rezignaci. Údajně proto, že není příliš vidět. Mládek má na další schůzku přinést premiéru Sobotkovi návrh mediální strategie.